:

Vad betyder begreppet konstitution?

Innehållsförteckning:

  1. Vad betyder begreppet konstitution?
  2. Vad är Kinas grundlagar?
  3. Kan Kina kallas?
  4. Vad betyder konstitution politik?
  5. Vad innebär det att Sverige har yttrandefrihet?

Vad betyder begreppet konstitution?

Ett lands konstitution reglerar landets statsskick. För att förändra en grundlag eller stifta en ny grundlag, gäller regeln att riksdagen ska fatta samma beslut två gånger och att det mellan besluten ska hållas ett riksdagsval (RF 8:15) .

Vad är Kinas grundlagar?

Kina har tidigare haft tre konstitutioner från 1954, 1975, och 1978, men de har samtliga upphävts av den nuvarande grundlagen. Konstitutionen består av fem delar: ett förord, grundläggande principer, grundläggande rättigheter och plikter, statens uppbyggnad och Kinas flagga och Kinas statsvapen.

Kan Kina kallas?

I dagens Kina används termen Zhongguo (中國/中国) för hela staten Kina, inklusive Manchuriet, Inre Mongoliet, Xinjang och Tibet, till skillnad från Han som avser hankinesiska områden, i egentliga Kina och Manchuriet.

Vad betyder konstitution politik?

En grundlag, konstitution eller statsförfattning, är en lagsamling som utgör de grundläggande formella normerna i en stat, beslutade av den eller de som innehar den politiska makten.

Vad innebär det att Sverige har yttrandefrihet?

I Sverige har man rätt att säga nästan vad man vill. Man har rätt att uttrycka sin åsikt i radio, i tv och på webben. I yttrandefrihetsgrundlagen står det om dessa rättigheter. Där står också vad som inte är tillåtet, som till exempel att förtala eller kränka en annan person.