:

Vad heter det när det blir oavgjort i schack?

Innehållsförteckning:

 1. Vad heter det när det blir oavgjort i schack?
 2. Hur kan man spela schack?
 3. Vilket språk kommer schack ifrån?
 4. Vilken pjäs kallas springare?
 5. Hur lång tid tar det att spela schack?
 6. Vilket land kommer schack ifrån?
 7. Kan löparen gå bakåt?
 8. Är med i rockader?

Vad heter det när det blir oavgjort i schack?

Patt – När den spelaren som är på draget inte kan göra något drag utan att dennes kung blir slagen, MEN utan att kungen är hotad, är det patt. Partiet bliroavgjort.

Hur kan man spela schack?

Målet i schack är att sätta motståndarens kung i schackmatt. Detta inträffar då kungen är sätts i schack och inte har någon möjlighet att komma ur schack....Hur man gör schackmatt i schack

 1. flytta till en säker ruta (dock inte genom rockad!),
 2. blockera med en annan pjäs,
 3. eller slå pjäsen som hotar kungen.

Vilket språk kommer schack ifrån?

Schack är ett av de äldsta och mest spridda spelen. Det har troligen sitt ursprung i Indien på 500-talet och nådde Europa via Persien och Arabvärlden. Namnet "schack" härstammar från det persiska ordet shah, som betyder "kung".

Vilken pjäs kallas springare?

Springaren är den mest speciella pjäsen i schack, då den har en flexibilitet som gör den till en stark pjäs. Springaren är den enda pjäsen på brädet som kan hoppa över andra pjäser. Springaren rör sig två rutor horisontellt eller vertikalt, och därefter ytterligare en ruta i rät vinkel.

Hur lång tid tar det att spela schack?

Vanligt är att varje spelare har två timmar på sig att utföra 40 drag. Den som överskrider betänketiden utan att ha gjort alla drag förlorar schackpartiet. En annan variant är att spela hela partiet på en viss tid. Vid blixtschack är det vanligt att varje spelare har fem minuter för hela partiet.

Vilket land kommer schack ifrån?

Det var endast några få procent av befolkningen som kände till och behärskade spelet, som ursprungligen kom från Indien. Den äldsta europeiska källan, som beskrivit spelet och dess regler, är Versus de scachis – ett 91-radigt poem från tiden kring år 1000. När spelet spreds över världen förändrades reglerna.

Kan löparen gå bakåt?

Springaren kan hoppa över pjäser av båda färger när den är på väg till rutan den flyttas till. Springaren slår genom att ställas på rutan där motståndarens pjäs befinner sig. Springaren kan inte ställas på en ruta där en pjäs av samma färg befinner sig.

Är med i rockader?

Rockaden har vanligtvis två syften: att med ett drag ställa kungen i en mer skyddad position, samtidigt som ett av tornen får en mer aktiv placering på brädet. Rockaden är det enda regelrätta sättet att flytta två egna pjäser i samma drag.