:

Vad har Kina för resurser?

Innehållsförteckning:

  1. Vad har Kina för resurser?
  2. Vad heter de två stora floderna i Kina där Högkulturerna startade?
  3. Vilka energikällor har Kina?
  4. Vilka är de största skillnaderna och likheterna mellan stenåldern och Flodkulturerna?
  5. Har Kina kärnkraftverk?

Vad har Kina för resurser?

Kina är gynnat av naturen, och fyndigheterna av stenkol och järnmalm hör till världens rikaste. Landet är världens största producent av kol och även den främsta användaren.

Vad heter de två stora floderna i Kina där Högkulturerna startade?

Numera används begreppet flodkultur främst pedagogiskt i läroböcker och historiska översiktsverk. De fyra civilisationer som man brukar kategorisera som typiska flodkulturer är: Egypten vid Nilen, Induskulturen vid Indus i nuvarande Pakistan, Mesopotamien vid Eufrat och Tigris samt Kina vid Huang He (Gula floden).

Vilka energikällor har Kina?

Kol är det som framförallt används som bas i energiförsörjningen och något Kina fortfarande är mycket beroende av, däremot så blir vind, sol-, vatten-, och kärnkraft allt viktigare energikällor som landet satsar stort på. Detta för att försöka öka andelen kolfri energiproduktion.

Vilka är de största skillnaderna och likheterna mellan stenåldern och Flodkulturerna?

En enkel definition av vad som kännetecknar en högkultur eller flodkultur:

  • Överproduktion av mat och en utvecklad arbetsfördelning. Jordbruket måste producera ett överskott av mat så att folk kan ägna sig åt andra sysselsättningar som t. ...
  • En styrande centralmakt. ...
  • En gemensam kultur.

Har Kina kärnkraftverk?

Idag står Kinas 40 reaktorer för knappt fyra procent av elproduktionen. Ytterligare 18 reaktorer är under uppförande[1]. Kolkraften dominerar elproduktionen fullständigt och det finns ett tydligt behov av att bygga fler reaktorer.