:

Vem har ansvar för substitutionsbehandling vid opioidberoende?

Innehållsförteckning:

 1. Vem har ansvar för substitutionsbehandling vid opioidberoende?
 2. Hur farligt är metadon?
 3. Vilka läkemedel är opioider?
 4. Kan man dö av metadon?
 5. Hur påverkas man av metadon?
 6. Var finns opioidreceptorer?
 7. Vad gör opioidreceptorer?
 8. What is an example of a CGI application?
 9. Is CGI a gimmick?
 10. What is CGI in Perl?
 11. What is the difference between CGI and ENB-ID?

Vem har ansvar för substitutionsbehandling vid opioidberoende?

Läkemedelsbehandling får endast ordineras till en patient efter ett beslut av en läkare med specialistkompetens i psykiatri, som är verksam vid en sjukvårdsinrättning som ger sådan behandling (4 kap. 1 § SOSFS 2009:27).

Hur farligt är metadon?

Förutom oredighet kan metadon också orsaka andningsdepression, vilket anses vara en av de allvarligaste skadeverkningarna. På grund av effekterna på serotoninsystemet ökar användningen av metadon risken för det så kallade serotoninsyndromet.

Vilka läkemedel är opioider?

I gruppen syntetiska opioider återfinns:

 • Ketobemidon.
 • Oxikodon.
 • Fentanyl (och olika analoger)
 • Petidin (även kallat meperidin)
 • Metadon.
 • Tramadol.
 • Tapentadol.
 • Dextropropoxifen.

Kan man dö av metadon?

Fakta metadon Det är dock fortfarande beroendeframkallande och kan vara dödligt eftersom det, som alla opioider, är andningshämmande. 269 personer mellan 15 och 29 år avled i metadonrelaterad död . 229 av dem var män. 27% hade inte tidigare fått behandling för beroende.

Hur påverkas man av metadon?

Metadon och buprenorfin aktiverar samma opioida µ-receptorer som heroin. Läkemedlen har en långsammare omsättning i kroppen än heroin. De har en längre tillslagstid, ger mindre eufori och är mindre beroendeframkallande. Läkemedlens långsammare utsöndring gör att abstinensbesvären kommer senare än efter intag av heroin.

Var finns opioidreceptorer?

Opioidreceptorer är receptorer som förekommer i centrala och perifera nervsystemet, med en särskild ansamling i talamus. Dessa receptorer är G-proteinkopplade receptorer som har opioider som ligander. Det finns flera olika typer av opioidreceptorer.

Vad gör opioidreceptorer?

Deras funktioner handlar framför allt om sinnesstämningen, känslolivet, smärtreglering, motivation, stresshantering, anknytning och hunger, där de fungerar dämpande och rogivande. De binds till cellerna på opioidreceptorer varigenom de verkar intracellulärt. Dessa receptorer kan också binda läkemedel och narkotika.

What is an example of a CGI application?

CGI applications can perform nearly any task. For example, you can access databases, hold telnet sessions, create Web pages on-the-fly and generate graphics, etc. CGI is having a very simple concept, but creating a CGI application requires real programming skills. What is CGI?

Is CGI a gimmick?

The relative failure of Tron —an ’80s special effects bonanza that suffered middling returns running against Blade Runner and E.T. —established a stigma that CGI was a high-priced gimmick.

What is CGI in Perl?

In Perl, CGI (Common Gateway Interface) is a protocol for executing scripts via web requests. It is a set of rules and standards that define how the information is exchanged between the web server and custom scripts.

What is the difference between CGI and ENB-ID?

Any user should first know exactly which presentation is being used. For 4G Networks the CGI is named eCGI and, while first 5 digits are still MCC & MNC , the last digits are split in eNB-ID (6 digits) and CI (max 3 digits). The binary size of the eNB-ID is 20 bit while that of CI is 8 bit.