:

Vilka länder har högst arbetslöshet?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka länder har högst arbetslöshet?
 2. Hur hög är arbetslösheten i Kina?
 3. Hur många är arbetslösa i Italien?
 4. Vilket land i Europa har mest arbetslöshet?
 5. Vilket land i Europa har lägst arbetslöshet?
 6. Hur är fattigdomen i Kina?
 7. Hur ser arbetsförhållandena ut i Kina?
 8. Vilka länder har minst arbetslöshet?
 9. Hur många invandrare är arbetslösa i Sverige?
 10. Finns det fattigdom i Kina?

Vilka länder har högst arbetslöshet?

Under år 2020 var det bara fyra länder i EU som hade en sämre utveckling på arbetsmarknaden än Sverige. Nu har vi fått de senaste siffrorna från Eurostat. Sverige har nu halkat ned ännu en placering till plats 23 av 27 EU-länder. Bara Grekland, Spanien och Italien hade en högre arbetslöshet än Sverige i mars i år.

Hur hög är arbetslösheten i Kina?

Hur hög är arbetslösheten i Kina? Landets myndigheter uppger 6 procent. Men internationella analytiker spår snarare 10 procent. Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Hur många är arbetslösa i Italien?

Arbetslöshet2021

LandProcent (2021)
Italien9.8
Komorerna9.4
Egypten9.3
Jamaica9.2

Vilket land i Europa har mest arbetslöshet?

I EU som helhet var arbetslösheten oförändrad i april och låg på 6,2 procent. Sverige har alltjämt efter Spanien, Grekland och Italien den högsta arbetslösheten i EU.

Vilket land i Europa har lägst arbetslöshet?

Lägst arbetslöshet redovisas från Tjeckien på 2,8 procent.

Hur är fattigdomen i Kina?

I Kina finns fortfarande mellan 1 miljoner fattiga människor beroende på vilken fattigdomsgräns man utgår ifrån. Nästan alla av Kinas absolut fattiga finns på landsbygden. Tillväxten har varit snabbare där, men fattigdomen var å andra sidan större redan i utgångsläget.

Hur ser arbetsförhållandena ut i Kina?

[email protected] % av arbetskraften utgörs av kvinnor mellan [email protected] år som utnyttjas på ett vedervärdigt sätt. De tvingas arbeta [email protected] timmar varje dag, ibland upp till [email protected] veckor i sträck och i hälsofarlig miljö. På kvällen låses de in i baracker på fabriksområdet.

Vilka länder har minst arbetslöshet?

Arbetslöshet, 15-74 år, tidsserier - internationellt

 • 7,5% Sverige. Bulgarien. Cypern. Danmark. Finland. Frankrike. Grekland. ...
 • 6,2% EU-27^ Bulgarien. Cypern. Danmark. Finland. Frankrike. Grekland. ...
 • 5,7% Belgien. Bulgarien. Cypern. Danmark. Finland. Frankrike. Grekland. ...
 • + Lägg till serie. Bulgarien. Cypern. Danmark. Finland. Frankrike. Grekland.

Hur många invandrare är arbetslösa i Sverige?

Enligt SCB:s arbetskraftsundersökningar uppgick arbetslösheten bland utrikes födda till 19,5 procent år 2021. Bland inrikes födda var motsvarande siffra 5,4 procent. Gruppen utrikes födda är dock diversifierad och beroende på hur man delar in den ser bilden väldigt olika ut.

Finns det fattigdom i Kina?

I Kina finns fortfarande mellan 1 miljoner fattiga människor beroende på vilken fattigdomsgräns man utgår ifrån. Nästan alla av Kinas absolut fattiga finns på landsbygden. Tillväxten har varit snabbare där, men fattigdomen var å andra sidan större redan i utgångsläget.