:

Vad händer när fiskar äter plast?

Innehållsförteckning:

  1. Vad händer när fiskar äter plast?
  2. Hur påverkas miljön av nedskräpning?
  3. Vad år problemet med skräp?
  4. Hur påverkas fiskar av mikroplast?
  5. Hur stor del av plasten återvinns i Sverige?

Vad händer när fiskar äter plast?

De djur som äter plastskräp kvävs eller får inre skador, och plastbitarna kan ge dem en falsk mättnadskänsla som gör att de svälter. Många fiskar och andra havsdjur misstar riktigt små plastbitar, mikroplaster, för plankton. Vi människor befinner oss överst i näringskedjan.

Hur påverkas miljön av nedskräpning?

Mer än en miljon fåglar och hundra tusen däggdjur dör varje år världen över efter att ha fastnat i eller ätit plast som de hittat i våra hav. Plast i den marina miljön kan dessutom transportera icke-inhemska arter till nya platser vilket kan hota känsliga miljöer. Skräp skadar också fiskeredskap och fartyg.

Vad år problemet med skräp?

Skräpet skadar djur och natur, förstör havet, gör städerna otrygga och kostar samhället mycket pengar - helt i onödan. Här kan du ta del av den kunskap vi har samlat in genom skräpmätningar, projekt vi gör och omvärldsbevakning.

Hur påverkas fiskar av mikroplast?

Fiskar ackumulerade mikroplast i lever, gälar och mag- tarmkanalen, och uppvisade toxiska effekter i levern. Resultaten ger anledning till oro för skadliga effekter av mikroplast på havslevande djur. Det behövs dock fler studier på effekter av olika slags mikroplaster på olika arter, och vid lägre koncentrationer.

Hur stor del av plasten återvinns i Sverige?

Men nu måste Sverige ta nästa steg för att återvinna all plast. I Sverige materialåtervinns för närvarande cirka 15 % av plastavfallet till nya plastprodukter. Resten blir till el och fjärrvärme (energiåtervinning). En mycket liten del hamnar i miljön genom nedskräpning och slitage.