:

Har Kina vindkraft?

Innehållsförteckning:

  1. Har Kina vindkraft?
  2. Hur producerar Kina sin el?
  3. Vilka resurser finns i Kina?
  4. Vilka bolag äger vindkraften i Sverige?
  5. Hur stor del av elproduktionen kommer från kärnkraft?

Har Kina vindkraft?

Kina står för omkring 40 procent av alla vindkraftsbyggen i världen och är sedan 2010 även det land som "producerar" mest vindkraft. Det är också ett av de länder där utbyggnaden går som snabbast.

Hur producerar Kina sin el?

Idag står Kinas 40 reaktorer för knappt fyra procent av elproduktionen. Ytterligare 18 reaktorer är under uppförande[1]. Kolkraften dominerar elproduktionen fullständigt och det finns ett tydligt behov av att bygga fler reaktorer.

Vilka resurser finns i Kina?

Omkring en fjärdedel av Kinas befolkning är fortsatt sysselsatt i jordbruket. Kina är rikt på naturresurser som bland annat kol, olja och järnmalm.

Vilka bolag äger vindkraften i Sverige?

Det kinesiska bolaget CGN Europe kommer inom kort att äga knappt 7 procent av den installerade vindkraften i Sverige. När de idag kända vindkraftsprojekten är i drift 2024 kommer utländska bolag att äga ca 66 procent av den installerade vindkraftseffekten i Sverige.

Hur stor del av elproduktionen kommer från kärnkraft?

Ungefär 30 procent av elproduktionen kommer från kärnkraft (ett normalår efter år 2020). Kärnkraftsel har mycket låga klimatutsläpp. 35–45 procent kommer från vattenkraft (varierar med våtår/torrår) och 18–20 procent från vindkraft (dock växande andel vindkraft).