:

Hur många kinesiska dialekter finns det?

Innehållsförteckning:

  1. Hur många kinesiska dialekter finns det?
  2. Vilka är de två äldsta Skriftspråken?
  3. Vad är gemensamt med hieroglyfer och kilskrift?
  4. Var kommer svenska alfabetet ifrån?
  5. Finns det kristna i Egypten?

Hur många kinesiska dialekter finns det?

I Kina skiljer man på dialekter av kinesiska språket och minoritetsspråk. Förutom rikskinesiskan (kallas också för standardkinesiska eller mandarin), på kinesiska Putonghua, talas sex olika dialekter.

Vilka är de två äldsta Skriftspråken?

Den första skriften var bildskrift. Den sumeriska kilskriften och de egyptiska hieroglyferna anses generellt tillhöra de äldsta skriftsystemen och uppkom någon gång under f.Kr. Den kinesiska skriften uppkom, troligtvis självständigt, någon gång runt år 1600 f.Kr.

Vad är gemensamt med hieroglyfer och kilskrift?

Kilskriften inspirerade antagligen till uppkomsten av de egyptiska hieroglyferna ca år 3 000 f.Kr. De har ungefär samma konstruktion med en blandning av bl. a fonogram och logogram.

Var kommer svenska alfabetet ifrån?

Urnordiskan hade ett eget ”alfabet” med runor som användes i skriftspråket, en så kallad runrad. Den urnordiska runraden heter futhark och består av 24 runor. Namnet kommer av de sex första runorna i raden. Varje runa har ett eget namn, som till exempel Sol eller Tyr.

Finns det kristna i Egypten?

Religionsfrihet råder enligt grundlagen, även om staten inte erkänner konvertering från islam. Kanske en tiondel av befolkningen tillhör den kristna koptiska kyrkan som har funnits i landet i 2 000 år.