:

När bör klorhexidin inte användas?

Innehållsförteckning:

  1. När bör klorhexidin inte användas?
  2. Kan man skölja munnen med klorhexidin?
  3. Är det farligt att svälja klorhexidin?
  4. Vilka biverkningar har klorhexidin?
  5. Vad händer om man dricker klorhexidin?
  6. Är klorhexidin farligt?

När bör klorhexidin inte användas?

Använd inte Klorhexidin Fresenius Kabi i leder, på senor, hjärnan eller hjärnhinnan. Används med försiktighet hos nyfödda, framförallt de födda före graviditetsvecka 32 och hos alla prematura spädbarn under deras två första levnadsveckor. Klorhexidin kan orsaka kemiska brännskador på huden.

Kan man skölja munnen med klorhexidin?

Om du behandlas för tandköttssjukdom eller får vissa tandingrepp utförda kan din tandläkare ordinera en receptbelagd sköljning med antibakteriella egenskaper: en munskölj med klorhexidin. Denna skölj hjälper till att kontrollera och döda de bakterier i din mun som orsakar tandköttssjukdomar.

Är det farligt att svälja klorhexidin?

Corsodyl ska inte sväljas. Spotta ut eventuellt överskott. Undvik kontakt med ögon och öron. Om Corsodyl av misstag kommer i ögonen, skölj omgående och noggrant med vatten.

Vilka biverkningar har klorhexidin?

En vanlig biverkan av klorhexidin är bruna missfärgningar som lägger sig på tänderna, tandfyllningar samt på tungan [4] [5]. CHX vidhäftar till organiska ämnen när den appliceras lokalt [6].

Vad händer om man dricker klorhexidin?

Om någon fått i sig av produkten/ämnet Ring Giftinformation och kontrollera risken vid symtom.

Är klorhexidin farligt?

Klorhexidindiacetat i koncentrerad form är skadligt vid förtäring och kan vara irriterande för ögon. Klorhexidin får inte användas i leder och på senor, inte heller på hjärnan, meningerna eller på perforerade trumhinnor, eftersom klorhexidin är neurotoxiskt.