:

Hur mycket plastavfall exporterar Sverige?

Innehållsförteckning:

  1. Hur mycket plastavfall exporterar Sverige?
  2. Hur mycket plast återvinns varje är?
  3. Var återvinns plast i Sverige?
  4. Hur mycket plast återvinns varje år?
  5. Hur stor andel av plasten återvinns?

Hur mycket plastavfall exporterar Sverige?

Varje år exporterar Sverige över 30 000 ton plastavfall till länder utanför EU. Ofta handlar det om osorterad eller giftig plast som bränns eller dumpas. Inte sällan hamnar avfallet i slutändan i haven.

Hur mycket plast återvinns varje är?

Trots ökad sopsortering hamnar mycket plast i våra sopor. Totalt återvinns bara 10 procent av all plast. Mycket bränns och ger fossila utsläpp i fjärrvärmeverken. Vi svenskar har blivit bättre på mycket när det gäller klimat och återvinning.

Var återvinns plast i Sverige?

Under 2020 gick mer än ton plast till energiutvinning på svenska förbränningsanläggningar och cirka 76 000 ton plast- och gummiavfall användes som bränsle i cementindustrin. Det motsvarar cirka 87 procent av den plast som sattes på marknaden.

Hur mycket plast återvinns varje år?

Hur mycket återvinns? Bara 14 procent av all plast återvinns globalt idag – i Sverige återvinns 46 procent av plastförpackningarna.

Hur stor andel av plasten återvinns?

Men nu måste Sverige ta nästa steg för att återvinna all plast. I Sverige materialåtervinns för närvarande cirka 15 % av plastavfallet till nya plastprodukter. Resten blir till el och fjärrvärme (energiåtervinning). En mycket liten del hamnar i miljön genom nedskräpning och slitage.