:

Hur mycket natriumhypoklorit innehåller klorin?

Innehållsförteckning:

  1. Hur mycket natriumhypoklorit innehåller klorin?
  2. Hur tillverkas klor?
  3. Kan man dricka klorin?
  4. Vad är klorering?
  5. Hur påverkar klorin naturen?
  6. Vad händer om man äter klorin?

Hur mycket natriumhypoklorit innehåller klorin?

För mer information kontakta AB Konsumentkemi. NATRIUMHYPOKLOIRIT är ett klorbaserat blekmedel för utrustning och maskiner inom industri. Innehåller 150 g aktivt klor/ liter.

Hur tillverkas klor?

Klorproduktion. I klorproduktionen utvinns klor ur salt genom elektrolys. Saltet löses i vatten och får passera genom elektrolysceller där klor, natronlut och vätgas bildas. Vätgasen säljs som råvara och går till företagets ångcentral som energikälla.

Kan man dricka klorin?

Nu går det amerikanska smittskyddsinstitutet CDC ut med en varning: ”Att dricka klorin kan göra dig mycket sjuk eller döda dig.” Natriumhypoklorit är en vanlig ingrediens i blekmedel. Ämnet är frätande och kan ge sår i matstrupen.

Vad är klorering?

kloreʹring, desinfektion av vatten med klor eller vissa aktiva klorföreningar. Kloreringen används också för att underlätta vattnets rening genom att vissa ämnen oxideras och därigenom blir lättare att avskilja.

Hur påverkar klorin naturen?

Undvik klorin Det innehåller nämligen ett ämne som är giftigt för vattenlevande varelser. Visserligen omvandlas klorin till ofarligt salt när det kommer i kontakt med biomassa och det lär renas bort innan det når sjöar och vattendrag, men det är ändå inte att rekommendera.

Vad händer om man äter klorin?

Nu går det amerikanska smittskyddsinstitutet CDC ut med en varning: ”Att dricka klorin kan göra dig mycket sjuk eller döda dig.” Natriumhypoklorit är en vanlig ingrediens i blekmedel. Ämnet är frätande och kan ge sår i matstrupen.