:

Vad är skjuvhållfasthet?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är skjuvhållfasthet?
  2. Vad är Viktsondering?
  3. Hur räknar man ut dragspänning?
  4. Hur betecknas dragspänning?
  5. Vad innebär undersökningsmetod?

Vad är skjuvhållfasthet?

Skjuvning, eller skjuvtöjning, är en deformation utan volymändring. Den definieras som vinkeländringen skapad av deformationen. Skjuvning uppkommer av att två skjuvkrafter verkar parallellt med snittytan.

Vad är Viktsondering?

Vid viktsondering används en skruvformad spets. Först belastas stången stegvis tills den sjunker eller till maxvikten 100 kg. Sjunker den inte för100 kg, vrider man den så att den skruvar sig ner i jorden. I resultatet redovisas vid vilken last sonden sjunker.

Hur räknar man ut dragspänning?

där F (Newton) är belastningen och A (m²) är tvärsnittsarean. Normalt brukar positiv riktning för kraften vara utåt, det vill säga dragspänning är positiv och tryckspänning negativ. Spänning har enheten N/m² som betecknas Pascal (Pa).

Hur betecknas dragspänning?

Vanligtvis betecknas dragspänning med den grekiska bokstaven sigma, så att man skriver: där F betecknar kraften och A betecknar arean. I en dragprovkurva kan man se sambandet mellan spänning och töjning för ett material.

Vad innebär undersökningsmetod?

Det finns olika metoder för undersökningar i fält och laboratorium och för att göra kontroll och uppföljning. Vilken metod som är lämplig beror på den geotekniska frågeställningen och på hur geologin på platsen ser ut.