:

Vad är det för skillnad på egentlig depression och dystymi?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är det för skillnad på egentlig depression och dystymi?
  2. Varför är jag så deppig?
  3. När någon i din närhet har en depression?
  4. Vad innebär diagnosen dystymi?
  5. Hur behandlas dystymi?
  6. Kan inte känna känslor längre?

Vad är det för skillnad på egentlig depression och dystymi?

Skillnaden mellan depression och dystymi Det kan vara svårt att skilja på en vanlig depression och dystymi. Skillnaden ligger främst i att dystymi ofta är mildare men som fortlöper till att bli ett mer eller mindre kroniskt tillstånd (över 2 år), medans en depression kan vara djupare men inte lika långvarig.

Varför är jag så deppig?

Nedstämdhet kan bero på olika saker Eller har det hänt något som gör dig nedstämd. En del personer känner sig mer nedstämda under vissa årstider. Här är några exempel på sånt som kan göra att du blir ledsen och nedstämd: Livet har förändrats, till exempel att du har flyttat, bytt skola eller blivit arbetslös.

När någon i din närhet har en depression?

Du har rätt att må så bra som möjligt och rätt att få hjälp att må bättre om du mår dåligt. Du har rätt att få information och råd. Om en person i din familj eller i din närhet har en psykisk ohälsa eller en psykisk sjukdom har du rätt att få träffa någon och prata med för att få svar på dina frågor.

Vad innebär diagnosen dystymi?

Dystymi karakteriseras av en ihållande nedstämdhet (minst 2 år) där mer än hälften av dagarna präglas av nedstämdhet. Det kan förekomma korta perioder av en eller ett par veckor med mer neutralt stämningsläge men sedan återgår individen till nedstämdhet.

Hur behandlas dystymi?

Dystymi behandlas i enlighet med Socialstyrelsens rekommendation i första hand med SSRI- preparat, som stimulerar serotoninhalten i blodet. SSRI står för Selektiva serotoninåterupptagshämmare (engelska: Selective Serotonin Reuptake Inhibitor).

Kan inte känna känslor längre?

Du behöver tillsammans med en professionell person börja titta på varför det har blivit så här ledsamt och få stöd i hur du ska kunna ta dig ur det här, så att du kan ta dig ut på andra sidan och känna dig glad och nöjd med livet igen. Jag tycker man kan förstå bakgrunden till att du mår dåligt.