:

Hur brinner ved?

Innehållsförteckning:

  1. Hur brinner ved?
  2. Hur mycket energi i ved?
  3. Hur miljövänligt är det att elda med ved?
  4. Hur fungerar vedeldad panna?
  5. Vilken ved brinner varmast?

Hur brinner ved?

Elda från toppen genom att först stapla vedkubbar ganska tätt. Sen tänder du ovanifrån på veden så att elden brinner neråt genom att elden ”ramlar” ner och sprider sig. Eldstaden kommer snabbt upp i drifttemperatur, gaserna förbränns bättre och elden som du har fått igång brinner längre. Eld i spisen?

Hur mycket energi i ved?

1 kubikmeter (kbm) fast björkved med 20 % fukthalt innehåller 2 550 kWh. 1 kbm långved motsvarar ungefär 0,6 kbm fast ved. 1 kbm stjälpt motsvarar ungefär 0,35 kbm fast ved. 1 kbm travat motsvarar ungefär 0,58 kbm fast ved.

Hur miljövänligt är det att elda med ved?

Ved är en förnybar naturprodukt, och vedeldning bidrar inte till växthuseffekten, eftersom växande träd binder lika mycket koldioxid som sedan frigörs när veden eldas. Men i en öppen spis eldar man för kråkorna – den mesta värmen försvinner rakt upp genom skorstenen.

Hur fungerar vedeldad panna?

En vedpanna fungerar på samma sätt som oljeeldning. Veden läggs in i pannan där den antänds. Värmen som bildas stiger och värmer upp vattnet som finns i vedpannan. Det varma vattnet pumpas sedan ut i husets element och röken försvinner ut genom skorstenen.

Vilken ved brinner varmast?

Ved med det högsta värmevärdet Den energirikaste veden som ger dig mest värme är hårda trädslag som ek, äpple, rönn och lönn och först därefter björk. Björk är dock det absolut vanligast trädslaget att elda med om man vill ha sprättfri ved. Annars är det vanligt att elda med gran och tall.