:

Vad menas med vertikal och horisontell process vid samverkan?

Innehållsförteckning:

  1. Vad menas med vertikal och horisontell process vid samverkan?
  2. Hur mycket kan man gå ner med gastric sleeve?
  3. Vad ska man säga för att få gastric bypass?
  4. Hur mycket måste man väga för gastric sleeve?
  5. Hur många kalorier ska man äta efter gastric sleeve?
  6. Hur mycket måste man gå ner i vikt innan Gastric bypass?
  7. Vad är en horisontell linje?
  8. Hur högt BMI för gastric sleeve?

Vad menas med vertikal och horisontell process vid samverkan?

Den horisontella organisationen, sedd genom en process, definierar produktivitet som genomloppstid. Med detta menas hur snabbt tjänsten rör sig genom processens olika aktiviteter. Det vertikala perspektivet ser produktivitet som antal enheter output per enhet input.

Hur mycket kan man gå ner med gastric sleeve?

I början kommer din vikt att minska snabbt. Under de första månaderna brukar man normalt gå ner 0,5–1 kg i veckan. Efter 3 till 6 månader reduceras vikten långsammare. Efter 6 till 18 månader är viktnedgången som störst.

Vad ska man säga för att få gastric bypass?

Det skiljer sig mellan olika regioner vad som gäller för att du ska få operera bort överskottshuden, och hur lång väntetiden är. Ofta gäller följande: Din vikt ska ha varit stabil i sex månader, det vill säga du ska inte öka eller minska i vikt. Du ska ha ett BMI under 28 eller helst ännu lägre.

Hur mycket måste man väga för gastric sleeve?

BMI 30 eller högre samt en eller flera fetmarelaterade hälsoproblem (t ex typ 2-diabetes, högt blodtryck, hjärtbesvär, sömnapné, ledbesvär, svårare psykosociala problem sekundärt till följd av överviktssjukdomen etc.) Inget alkohol- eller narkotikamissbruk.

Hur många kalorier ska man äta efter gastric sleeve?

Du ska inte behöva tänka på kalorier. Operationen i sig bidrar till viktminskningen och förändrade mat- motion- och livsstilsvanor gör det lättare att hålla vikten i längden. Man ska därför inte behöva räkna kcal utan följer man de råd man fått tidigare av sin dietist så brukar det fungera för att hålla sig viktstabil.

Hur mycket måste man gå ner i vikt innan Gastric bypass?

Det är ett krav att du inför operationen bantar med en lågkaloridiet, exempelvis Nutrilett eller Modifast, i 2 veckor för att minska leverns storlek och därmed förbättra förutsättningarna för en säker operation. Övervikt leder till att fett ansamlas i levern som då blir förstorad.

Vad är en horisontell linje?

Horisontell (även vågrätt, liggande eller horisontal) är en orientering som är relaterad till, eller går längs med, horisonten. En horisontell linje går från vänster till höger (eller vice versa), medan en vertikal linje går från topp till botten (eller vice versa).

Hur högt BMI för gastric sleeve?

BMI 30 eller högre samt en eller flera fetmarelaterade hälsoproblem (t ex typ 2-diabetes, högt blodtryck, hjärtbesvär, sömnapné, ledbesvär, svårare psykosociala problem sekundärt till följd av överviktssjukdomen etc.) Inget alkohol- eller narkotikamissbruk.