:

Hur upptas järn i kroppen?

Innehållsförteckning:

  1. Hur upptas järn i kroppen?
  2. Vad är ett lågt ferritin värde?
  3. Hur snabbt verkar intravenöst järn?
  4. Hur snabbt får man effekt av ferinject?
  5. Varför har jag lågt ferritin?

Hur upptas järn i kroppen?

Järnet tas upp i tunntarmen. Cellerna där reglerar hur mycket järn som kroppen behöver ta upp. Från tarmen kommer järnet vidare ut i blodet som transporterar det till benmärgen. Där bildas de röda blodkropparna.

Vad är ett lågt ferritin värde?

Referensvärdena för ferritin varierar mellan laboratorierna. Om S-Ferrit hamnar under 20 mikrogram per liter (µg/l), talar man om järnbrist och risk för anemi. Vid olika inflammationer kan ferritinvärdet öka trots små järndepåer. Ett ferritinvärde inom referensvärdet utesluter med andra ord inte järnbrist.

Hur snabbt verkar intravenöst järn?

Intravenös infusion

Beräknad volym FerinjectMotsvarande järnmängdMinsta administreringstid
2 till 4 ml1 mgIngen föreskriven minimitid
> 4 till 10 ml> 2 mg6 minuter
> 10 till 20 ml> 500 till 1 000 mg15 minuter

Hur snabbt får man effekt av ferinject?

Ferinject ges i en miljö där allergiska reaktioner omedelbart kan behandlas. Du kommer att observeras i minst 30 minuter av läkaren eller sjuksköterskan efter varje administrering.

Varför har jag lågt ferritin?

Ferritin är normalt en markör för kroppens järndepåer och ett lågt ferritin bevisar att järnbrist föreligger. Ett normalt ferritin utesluter dock ej järnbrist, då ferritin ökar vid inflammation, infektion och dyl. Sekundär anemi kan bero på inflammation, malignitet, njursvikt mm.