:

Är det som inte kan böjas?

Innehållsförteckning:

  1. Är det som inte kan böjas?
  2. Vad är boja?
  3. Vad betyder bojor?
  4. Vad är slummer?
  5. Är datan ett ord?
  6. Hur böjs So?
  7. Vad är Snits?
  8. Vad är det som fattas?
  9. Vad betyder stoltsera?

Är det som inte kan böjas?

Vi får trösta oss med att vi inte har så många sådana luckor i språket. Det finns några liknande adjektiv som skraj, kåt, lat samt ytterligare några adjektiv som slutar på -id, till exempel paranoid och gravid. Vi kan inte säga att det kvinnliga statsrådet är gravitt.

Vad är boja?

boja i ordbok från 1870 Betydelse: Fängselredskap af jern, hvarmed fångars ben och armar omslutas.

Vad betyder bojor?

Bojor eller fängsel är olika typer av kraftiga anordningar som syftar till att begränsa en persons rörelsefrihet.

Vad är slummer?

slummer i ordbok från 1870 Betydelse: Halfsömn.

Är datan ett ord?

Användning: Formellt sett är data pluralformen av (det sällan använda) substantivet "datum", varvid adjektiv och pronomen som syftar på ordet ibland får pluralform: "mina data tyder på att ...". Dock "den datan har ett alltför stort bias".

Hur böjs So?

SubstantivRedigera Vid plural sker omskrivning till "sugga". Not: Numera föga brukligt. Grammatik: En äldre pluralform sor finns, men numera används vanligen plural av sugga även för so.

Vad är Snits?

Historik för snits Jämför snits eller — Härtill: snits ig, 'stilig', vardagligt, H.

Vad är det som fattas?

fattas i ordbok från 1870 Betydelse: Ej finnas i förråd, i beredskap, till hands. Säges dels om det, som ovilkorligt borde finnas, dels äfven om det, som icke är alldeles nödvändigt.

Vad betyder stoltsera?

Betydelse: Visa sig stor och stolt.