:

Hur går det till att stifta en lag?

Innehållsförteckning:

 1. Hur går det till att stifta en lag?
 2. Vilken lagstiftning finns?
 3. Vem är det som stiftar lagar i Sverige?
 4. Var stiftas lagar?
 5. Vilka lagar finns i Sveriges rikes lag?
 6. Vad är ett utskott för något?

Hur går det till att stifta en lag?

De flesta nya lagar börjar med ett förslag från regeringen, en proposition. 2. Riksdagsledamöter kan också lämna förslag som kallas motioner. Motionerna är ofta motförslag till regeringens propositioner.

Vilken lagstiftning finns?

Sverige har fyra grundlagar: regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Dessutom finns riksdagsordningen, som är ett mellanting mellan grundlag och vanlig lag. Grundlagarna står över alla andra lagar.

Vem är det som stiftar lagar i Sverige?

En av riksdagens fem huvudsakliga uppgifter är att besluta om lagar. Förslag till nya lagar eller lagändringar kommer oftast från regeringen. Lagförslag kan också komma från en eller flera riksdagsledamöter. Regeringen genomför riksdagens beslut och ser till att nya lagar börjar gälla.

Var stiftas lagar?

Riksdagens viktigaste uppgift är att stifta lagar och lagarna stiftas i plenum. Riksdagen stiftar nya lagar eller ändrar gamla utifrån en proposition från regeringen eller en lagmotion från en riksdagsledamot.

Vilka lagar finns i Sveriges rikes lag?

Grundlagarna och riksdagsordningen

 • Regeringsformen.
 • Successionsordningen.
 • Tryckfrihetsförordningen.
 • Yttrandefrihetsgrundlagen.
 • Riksdagsordningen.

Vad är ett utskott för något?

Ett utskott är en mindre del av en beslutande församling med en särskild uppgift, ofta att förbereda beslut som senare ska tas i den beslutande församlingen som helhet.