:

Kan en Tablettbehandlad diabetiker få ett för lågt blodsocker?

Innehållsförteckning:

  1. Kan en Tablettbehandlad diabetiker få ett för lågt blodsocker?
  2. Vad gör man när blodsockret är för lågt?
  3. Vad händer om man inte upptäcker diabetes?
  4. Vad ska man äta vid Blodsockerfall?
  5. Hur påverkas blodsockret efter en rask promenad?
  6. Varför blir det för lågt blodsocker?
  7. Vem riskerar att få Blodsockerfall?
  8. Hur ofta känner man obehag i kroppen vid blodsocker?
  9. Hur sjunker blodsockret efter en måltid?

Kan en Tablettbehandlad diabetiker få ett för lågt blodsocker?

Det är inte bara insulinbehandlade personer som kan drabbas utav hypoglykemi utan även tablettbehandlade diabetiker kan få känning av lågt blodsocker. Dessa personer behöver täta kontroller av blodsocker samt kontinuerlig tillsyn av personal tills blodsockret är stabilt.

Vad gör man när blodsockret är för lågt?

Försök att snabbt få i dig druvsocker (som du bör ha lättillgängligt) eller kolhydrater i annan form, till exempel mjölk och smörgås. Det är individuellt när personer upplever symtom på grund av hypoglykemi, men för de flesta är det när blodsockret ligger mellan 2 och 3,5 mmol/l.

Vad händer om man inte upptäcker diabetes?

Ibland uppfattar man inte att någonting är fel förrän blodsockernivån blir kritiskt hög, vilket kan resultera i ketoacidos, syraförgiftning. Ett akut tillstånd som kan vara dödligt om man inte får vård snabbt. För att öka chanserna till tidig upptäckt av diabetes finns dock vissa tecken man bör vara uppmärksam på.

Vad ska man äta vid Blodsockerfall?

Ge diabetikern något att äta eller dricka som innehåller socker om blodsockret sjunkit för lågt men han eller hon är vid medvetande. Någon av följande portioner får blodsockerfallet att snabbt stanna upp: 4–8 bitar vanligt socker eller fruktsocker (Siripiri®, Dexal®)

Hur påverkas blodsockret efter en rask promenad?

Motionen har en rad gynnsamma effekter vid typ 2-diabetes. Blodsockret förbättras eftersom regelbunden fysisk aktivitet ökar upptaget av glukos i muskelcellerna. På lång sikt ökar insulinkänsligheten och insulinresistensen minskar.

Varför blir det för lågt blodsocker?

Vid för lågt blodsocker blir det bränslebrist i kroppens olika organ. Effekten blir att du känner dig knäsvag och darrig, ofta upplever du även en frusenhet. Eftersom hjärnan är helt beroende av socker som bränsle får du symtom som påverkar medvetandet och psyket. Du kan bli yr, aggressiv eller förvirrad och omtöcknad.

Vem riskerar att få Blodsockerfall?

Personer med diabetes riskerar blodsockerfall eller insulinkänning. De personer som riskerar att få blodsockerfall, även kallat insulinkänning, är de som har diabetes. Det är särskilt vid insulinbehandling som risken uppkommer. Men flera av de blodsockersänkande tabletter som finns, kan också orsaka för lågt blodsocker.

Hur ofta känner man obehag i kroppen vid blodsocker?

Någon känner obehag i kroppen redan vid blodsocker kring 4 millimol per liter (mmol/l) medan andra kanske börjar få känningar först ner mot 2 mmol/l. Det är viktigt att en person som har diabetes är medveten om risken för blodsockerfall och hur det känns.

Hur sjunker blodsockret efter en måltid?

Hormonet insulin, som produceras i bukspottkörteln, sänker blodsockret genom att öppna kanaler i cellerna som sockret kan strömma in i. Normalt stiger blodsockret efter en måltid (upp till cirka 7 mmol/l) och samtidigt insöndras insulin från bukspottkörteln. Blodsockret börjar sjunka cirka två timmar efter en måltid.