:

Hur fungerar Klenspänning?

Innehållsförteckning:

  1. Hur fungerar Klenspänning?
  2. Vad menas med starkström?
  3. Vad betyder begreppet PELV?
  4. Hur säkerställer man att en SELV krets?
  5. Vad händer om man kopplar ihop två faser?
  6. Vad avses vanligtvis med elektriska anläggningar?
  7. Vad är en selv krets?
  8. Vad händer om man får 230 volt i kroppen?

Hur fungerar Klenspänning?

Klenspänning (av IEC benämnt som Extra Low Voltage ELV) är enligt tidigare svenska elsäkerhetsbestämmelser en spänning om högst 50 V AC (växelspänning) och 120 V DC (likspänning). I bestämmelser från 2008 nämns inte begreppet klenspänning, bestämmelserna talar i stället om spänningsband I.

Vad menas med starkström?

Starkström är, enligt svenska elsäkerhetsbestämmelser, sådan ström, spänning eller frekvens som kan vara farlig för person eller egendom. I sammanhanget avser ström alltid elektrisk ström, som mäts i ampere.

Vad betyder begreppet PELV?

Ett PELV-system är ett elektriskt system i vilket en spänning inte kan överstiga värdet för klenspänning, under normala driftförhållanden och under förhållanden vid ett fel (förutom vid jordfel i andra elektriska kretsar). På engelska PELV system, PELV är en förkortning för Protective Extra Low Voltage.

Hur säkerställer man att en SELV krets?

En SELV-krets måste ha: skyddsseparering (dvs. dubbel isolation, förstärkt isolation eller skyddsskärm- ning) från alla andra kretsar utom SELV- och PELV-kretsar (dvs. från alla kret- sar som kan innehålla högre spänningar).

Vad händer om man kopplar ihop två faser?

Du kan inte sammankoppla olika faser. Om du däremot har en utrustning som kräver 400 V går man ut med ledare från två faser och ansluter det mellan dem. Om man inte samtidigt ska ansluta någon komponent till 230 V, behöver man inte då gå ut med någon neutralledare (”0:a” enligt gammal terminologi).

Vad avses vanligtvis med elektriska anläggningar?

Med elektriska anläggningar avses bl. a. rörliga eller flyttbara elinstallationer med spänning eller i spänningslöst eller icke uppladdat tillstånd, t.

Vad är en selv krets?

Ett SELV-system är ett elektriskt system i vilket en spänning inte kan överstiga värdet för klenspänning, under normala driftförhållanden och under förhållanden vid ett fel, även vid jordfel i andra elektriska kretsar. På engelska SELV system, SELV är en förkortning för Safety Extra Low Voltage.

Vad händer om man får 230 volt i kroppen?

Strömmen gör att musklerna får kramp. Du kan kramp i alla kroppens muskler, även i hjärtats, blodkärlens och luftvägarnas muskler. Kramperna kan orsaka skador både i musklerna och i skelettet. Strömmen kan göra att du får brännskador inuti kroppen, till exempel i nerverna, blodkärlen, hjärtat och bindväven.