:

Vad gör Europaparlamentet ministerrådet kommissionen EU domstolen samt Europeiska rådet i EU?

Innehållsförteckning:

  1. Vad gör Europaparlamentet ministerrådet kommissionen EU domstolen samt Europeiska rådet i EU?
  2. Vilka sitter i ministerrådet?
  3. Hur blir man vald till EU kommissionen?
  4. Vilka sitter i EU nämnden i riksdagen?
  5. Vem är ordförande i ministerrådet?
  6. Vilket är EU s största budgetpost?

Vad gör Europaparlamentet ministerrådet kommissionen EU domstolen samt Europeiska rådet i EU?

EU-kommissionen föreslår lagar som ministerrådet och Europaparlamentet sedan beslutar om. Europeiska rådet, där medlemsländernas stats- och regeringschefer sitter, håller toppmöten och bestämmer över EU:s mål och prioriteringar. EU-domstolen dömer i tvister som uppstår i EU.

Vilka sitter i ministerrådet?

Sammansättning. Ministerrådet har inga fasta ledamöter, utan består av en minister från varje EU-land. De möts i tio olika konstellationer, beroende på vilket politikområde som ska diskuteras.

Hur blir man vald till EU kommissionen?

Ordföranden utser sina medarbetare Utskotten röstar sedan om kandidaternas lämplighet. Om alla 27 kommissionärskandidater godkänns efter utfrågningen röstar Europaparlamentet om de ska godkänna kommissionen som helhet. Därefter utses kommissionärerna formellt av Europeiska rådet.

Vilka sitter i EU nämnden i riksdagen?

I EU-nämnden bestäms Sveriges förhandlingsposition inför möte i Europeiska rådet och Europeiska unionens råd. Nämndens ordförande är Pyry Niemi (S), dess vice ordförande är Annika Qarlsson (C) och dess andre vice ordförande är Jessika Roswall (M).

Vem är ordförande i ministerrådet?

Europeiska rådets ordförande
Nuvarande Charles Michel (ALDE) sedan 1 december 2019
Utses avEuropeiska rådet
MandatperiodTvå och ett halvt år, som kan förnyas en gång
FöreträdareRoterande ordförandeskap ()

Vilket är EU s största budgetpost?

Störst budgetpost för åren är nu regionalpolitik (trots något minskade anslag) med cirka 36 procent av anslagen. Det går främst till Öst- och centraleuropa. Jordbruk och miljö är nu näst störst post i EUs budget med cirka 33 procent av anslagen.