:

Är Realräntefond bra?

Innehållsförteckning:

  1. Är Realräntefond bra?
  2. Är obligationsfonder bra?
  3. Vilken räntefond när räntan går upp?
  4. När är långa räntefonder bra?
  5. När ökar räntefond i värde?
  6. Hur påverkas räntefonder av räntehöjningar?
  7. När är korta räntefonder bra?
  8. Hur kan en räntefond gå ner?
  9. När ska man ha räntefonder?

Är Realräntefond bra?

Realräntefonder har de senaste åren generellt uppvisat en bättre historisk avkastning än många traditionella obligationsfonder, men detta är förstås ingen garanti för framtida avkastning. Liksom med andra investeringsalternativ är det aldrig säkert att du får tillbaka din ursprungliga investering.

Är obligationsfonder bra?

Obligationsfonder däremot, som har längre löptider och således längre tid på sig att utvecklas, har historiskt sett presterat bättre och chansen är större att de gör så även framåt i tiden. Det finns dock aldrig någon garanti för att du får tillbaka din ursprungliga investering.

Vilken räntefond när räntan går upp?

En kort räntefond påverkas inte nämnvärt när räntan går upp, eftersom durationen på de skuldsedlar fonden investerar i är alldeles för kort. En långräntefond kan däremot sjunka mycket om räntan stiger.

När är långa räntefonder bra?

Långa räntefonder - obligationsfonder Fördelen är att om räntan går ner så får du en bättre utveckling på fonden än i en kort räntefond. Nackdelen är att vid en ränteuppgång förlorar du mer än om du hade köpt en kort räntefond eller satt in pengarna på ett vanligt konto.

När ökar räntefond i värde?

Långa räntefonder (Obligationsfonder) Dessa fonder kan öka i värde i tider när räntorna sjunker. När räntan stiger kan långa räntefonder minska i värde. Kurssvängningarna brukar dock inte vara lika kraftiga som för aktiefonder och fondförvaltarna gör successivt omplaceringar så att värdeutvecklingen stabiliseras.

Hur påverkas räntefonder av räntehöjningar?

Du minns: högre risk = högre avkastning. Denna ränta ”reparerar” den skada som räntehöjningen först gjort och efter en viss tid är fonden åter på plus givet att styrräntan inte bara stiger mer och mer för då blir det svårt att komma ikapp.

När är korta räntefonder bra?

En kort räntefond kan vara ett bra val om man kortsiktigt vill placera pengar någon annanstans än på börsen. Man får dock göra en avvägning och det rådande läget på marknadsräntorna bör avgöra om man ska placera pengarna i en sådan fond eller inte.

Hur kan en räntefond gå ner?

Dessa fonder påverkas mer av utvecklingen på den långa räntemarknaden såsom obligationer. Går marknadsräntan upp kan räntefonden gå ner i värde och går marknadsräntan ner kan den upp i värde. Fördelen är att om räntan går ner så får du en bättre utveckling på fonden än i en kort räntefond.

När ska man ha räntefonder?

Dessa fonder påverkas mer av utvecklingen på den långa räntemarknaden såsom obligationer. Går marknadsräntan upp kan räntefonden gå ner i värde och går marknadsräntan ner kan den gå upp i värde. Fördelen är att om räntan går ner så får du en bättre utveckling på fonden än i en kort räntefond.