:

Hur slår sanktionerna i Ryssland?

Innehållsförteckning:

  1. Hur slår sanktionerna i Ryssland?
  2. Hur påverkas företag av Ukraina?
  3. Hur fungerar sanktionerna?
  4. Vad innebär handelssanktioner?
  5. Vad händer efter kriget i Ukraina?
  6. Hur påverkar kriget i Ukraina räntorna?

Hur slår sanktionerna i Ryssland?

Sanktioner beslutade av EU den 25 februari Åtgärder mot lån till ytterligare privatägda banker. Åtgärder mot nya börsnoteringar av ryska statsägda företag och mot finansiering av vissa statsägda företag. Förbud mot nya bankinsättningar över EUR 100 000 av ryska medborgare i EU-banker.

Hur påverkas företag av Ukraina?

De branscher och varor som främst riskerar att drabbas av sanktionerna är jordbruksprodukter och insatsvaror inom industrin samt mineraler och metaller. Dessa sanktioner eller motsanktioner har dock inte verkställts av Ryssland ännu så hittills märks inga större störningar i handeln för svenska företag.

Hur fungerar sanktionerna?

Internationella sanktioner innebär att ekonomiskt eller kommersiellt samarbete och till exempel kommunikationsförbindelser eller diplomatiska förbindelser med en viss stat eller vissa grupper begränsas eller förbjuds.

Vad innebär handelssanktioner?

Handelssanktioner innebär att restriktiva åtgärder för export och import av vissa varor eller tjänster införs. Finansiella sanktioner omfattar bland annat frysning av tillgångar och andra ekonomiska resurser för privatpersoner, organisationer eller juridiska personer.

Vad händer efter kriget i Ukraina?

Ryssland har stora militära resurser och ryska produktionsfaktorer kan nog sannolikt riktas i allt högre grad till krigsproduktion om det är det som krävs för att klara av ett utdraget krig, där den bördiga ukrainska jorden bombas sönder tills den innehåller mer metall och blod än spannmål.

Hur påverkar kriget i Ukraina räntorna?

Kriget i Ukraina riskerar att leda till högre inflation och lägre tillväxt i världen och den ovissa utvecklingen framöver har lett till mer osäkra ränteprognoser än normalt. Det framgår ur en färsk analys från Swedbank.