:

Hur viktigt är boendet?

Innehållsförteckning:

  1. Hur viktigt är boendet?
  2. Hur kan din boendemiljö bli bättre?
  3. Vad är en boendemiljö?
  4. Var är hälsa för dig?
  5. Vad är hälsa och sjukdom?

Hur viktigt är boendet?

Vi tillbringar en stor del av vår tid inomhus och därför är inomhusmiljön viktig för vår hälsa och vårt välbefinnande. Hur vi upplever inomhusmiljön skiljer sig åt mellan olika individer och påverkas av exempelvis ålder, känslighet och livsstil.

Hur kan din boendemiljö bli bättre?

Det är därför viktigt att inomhusmiljön är så bra som möjligt. En bostad ska ha tillfredställande luftomväxling, tillräckligt med dagsljus och hållas tillfredställande uppvärmd. Tänk på att du har ett ansvar gentemot dina grannar att inte orsaka störningar.

Vad är en boendemiljö?

Miljön i och kring våra bostäder betyder mycket för vår trivsel, trygghet och hälsa. Därför är det viktigt att vi har en boendemiljö av bra kvalitet.

Var är hälsa för dig?

Enligt WHO definieras hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Så förutom fysisk hälsa, påverkas din hälsa också av om du trivs med dig själv, de människor du har omkring dig och om du tycker att ditt liv har en mening.

Vad är hälsa och sjukdom?

Enligt världshälsoorganisationens (WHO) definition från 1948, som är den mest använda, är hälsa "ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning.", ("Health is a state of complete physical, mental and social wellbeing and not merely the ...