:

Vad är LSU lagen?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är LSU lagen?
 2. Vad är ett Sishem?
 3. Vad gör man på ett ungdomshem?
 4. Varför hamnar man på ungdomshem?
 5. Hur hamnar man i LVU?
 6. Vad säger lagen om LVU?
 7. Vad betyder det att vara SiS?
 8. Vad är skillnaden mellan HVB och SiS?
 9. Vad är ett 12-hem?
 10. Hur hamnar man på ett HVB-hem?
 11. Är HVB-hem bra?

Vad är LSU lagen?

Ungdomar som begår allvarliga brott när de är i åldern 15-17 år blir oftast dömda till sluten ungdomsvård i stället för till fängelse. Det är ett tidsbestämt straff som ungdomarna avtjänar på speciella avdelningar på SiS särskilda ungdomshem, enligt lagen om verkställighet av sluten ungdomsvård (LSU).

Vad är ett Sishem?

Vård av unga på särskilda ungdomshem SiS särskilda ungdomshem tar emot ungdomar med psykosociala problem, till exempel missbruk och kriminalitet. På våra ungdomshem får ungdomarna vård enligt LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård unga).

Vad gör man på ett ungdomshem?

Ungdomar som döms till sluten ungdomsvård kommer till ett av SiS särskilda ungdomshem. Där får de vård och behandling som ska hjälpa dem så att de inte fortsätter att begå brott. Under den första tiden som ungdomen är hos oss får han/hon inte gå utanför avdelningen utan att någon i personalen följer med.

Varför hamnar man på ungdomshem?

Du har begått ett brott, men eftersom du är så ung har du blivit dömd till sluten ungdomsvård i stället för till fängelse. Därför har du kommit till ett av SiS särskilda ungdomshem. Du kommer att få vård och behandling som ska hjälpa dig så att du inte fortsätter att begå brott.

Hur hamnar man i LVU?

 • att en pojke eller flicka lever ett destruktivt liv med exempelvis missbruk eller kriminalitet. (3 §, de så kallade beteendefallen) eller.
 • att föräldrarna inte kan ge det stöd som behövs för en bra uppväxt (2 §, de så kallade miljöfallen).
BE

Vad säger lagen om LVU?

LVU är en förkortning på en svensk lag som heter lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Lagen ger det svenska samhället genom socialtjänsten möjlighet att skydda barn och unga som är under 21 år.

Vad betyder det att vara SiS?

SiS är en förkortning för Statens institutionsstyrelse.

Vad är skillnaden mellan HVB och SiS?

En särskild form av HVB är de av staten, genom Statens Institutionsstyrelse (SiS), drivna särskilda ungdomshemmen som skiljer sig från övriga HVB genom att de har särskilda befogenheter vad gäller tvångsmedel och att de till del finansieras genom statskassan.

Vad är ett 12-hem?

Särskilda ungdomshem, ibland kallade paragraf 12-hem eller SiS-hem, är en form av social dygnsvård och består av tillfälliga boenden för ungdomar med psykiska missbruk och/eller kriminalitet, som behöver stå under särskild uppsikt. Av sociala skäl ligger dessa boenden ofta långt från ungdomarnas hemorter.

Hur hamnar man på ett HVB-hem?

Beslutet om placering på ett HVB-hem tas av kommunens socialtjänst och regleras av två lagar: Socialtjänstlagen, SoL, och Lagen om vård av unga, LVU. SoL bygger på att man frivilligt går med på åtgärderna som socialtjänsten föreslår medan LVU är en tvångslag.

Är HVB-hem bra?

Majoriteten av alla HVB-hem är bra. Men majoriteten är inte gott nog. Inget barn ska behöva utsättas för våld, övergrepp, isolering, droger och bestraffning i ett hem som ska ge dem trygghet och stöd. Vi är många som upprörts av SVT:s granskningar.