:

Kan man blanda syntetisk olja med mineralolja?

Innehållsförteckning:

  1. Kan man blanda syntetisk olja med mineralolja?
  2. Varför strävar man efter allt lägre viskositet på motoroljor?
  3. Vilka fördelar har syntetiska oljor i förhållande till mineraloljor?
  4. Kan en Motoroljas viskositet förändras efter att den fyllts på i en motor och i så fall av vilka orsaker?
  5. Kan man blanda olika motorolja?

Kan man blanda syntetisk olja med mineralolja?

Kan man blanda syntetolja och mineralolja? Ja. Alla motoroljor ska kunna blandas med varandra, det är ett krav. Påpekas bör dock att du då mister en stor del av de egenskaper syntetoljan besitter.

Varför strävar man efter allt lägre viskositet på motoroljor?

Detta är viktigt eftersom motoroljor tjocknar naturligt när de kallnar och blir tunnare då de värms upp. Tunna lågviskositetsoljor flyter lättare för att skydda motordelar vid låg temperatur. Tjocka högviskositetsoljor är vanligtvis bättre på att bibehålla filmstyrka för att skydda motorer vid höga temperaturer.

Vilka fördelar har syntetiska oljor i förhållande till mineraloljor?

Tack vare jämna molekylstorleken har den syntetiska oljan bättre smörjegenskaper, både vid höga och låga temperaturer. Dessutom har syntetisk olja en längre livslängd. Den komplicerade tekniken bidrar dock till ett högre pris än mineralolja.

Kan en Motoroljas viskositet förändras efter att den fyllts på i en motor och i så fall av vilka orsaker?

En vätskas viskositet är dock inte konstant, den förändras med temperaturen, förklarar Magnus Blommé. – Motorolja blir tjockare när den är kall och tunnare när den är varm, när den framställs säkerställs det att den blir tillräckligt tjock vid hög temperatur den kan bilda en skyddande oljefilm på motorns delar.

Kan man blanda olika motorolja?

Du kan i princip blanda alla motoroljor oavsett om det är mineral,delsyntet eller syntet. Men oljans egenskaper blir i dessa fall ett mellanting av de två oljornas, så klart.