:

Vad är p lupus Antikoagulans?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är p lupus Antikoagulans?
 2. Vad händer i kroppen vid autoimmun sjukdom?
 3. Vad är inflammatoriska systemsjukdomar?
 4. Vad är lupus symtom?
 5. Kan män bli frisk från en autoimmun sjukdom?
 6. Vad är inflammatoriska celler?
 7. Kan man dö av SLE?

Vad är p lupus Antikoagulans?

Definitionsmässigt är lupus antikoagulans antikroppar som förlänger koagulationstiden i fosfolipidberoende tester. Bestämning av lupus antikoagulans innefattar en rad olika tester men p.g.a. antikropparnas heterogenicitet är det i princip omöjligt att påvisa alla typer av lupus antikoagulans.

Vad händer i kroppen vid autoimmun sjukdom?

Kroppens immunsystem skapar antikroppar för att skydda oss mot bakterie och infektioner. En autoimmun sjukdom uppstår när antikropparna angriper kroppens egna vävnad, vilket skapar inflammation. Det är ofta ett specifikt organ och vävnad som angrips och som symtomen utgår ifrån.

Vad är inflammatoriska systemsjukdomar?

Reumatiska sjukdomar med inflammation i och funktionell påverkan på flera olika organsystem brukar benämnas inflammatoriska systemsjukdomar. Hit hör speciellt: Systemisk lupus erytematosus (SLE) Sjögrens syndrom (SS)

Vad är lupus symtom?

Vanliga allmänsymtom vid SLE är:

 • Trötthet.
 • Feber.
 • Led- och muskelvärk.
 • Håravfall.
 • Hudutslag, solkänslighet.
 • Sår i munnen.

Kan män bli frisk från en autoimmun sjukdom?

Autoimmuna sjukdomar går oftast inte att bota. Däremot finns bra läkemedel som kan dämpa det överaktiva immunsystemet och symptomen det ger. Internationellt sett är Sverige bra på vård av kroniska autoimmuna sjukdomar men för att bli ännu bättre behövs mer kunskap.

Vad är inflammatoriska celler?

Inflammation uppstår i en vävnad vid en skada eller retning, vanligtvis orsakad av yttre faktorer. En stor mängd celler är inblandade vid en inflammatorisk reaktion, framför allt vita blodkroppar av typen makrofager, mastceller och lymfocyter. Akuta inflammationer läker oftast ut snabbt.

Kan man dö av SLE?

Du kan inte bli helt frisk från SLE, men symtomen kan lindras med hjälp av läkemedel. Besvären kommer och går i perioder, ibland är du sjuk och ibland har du inga besvär alls. Oftast är det lederna, huden, blodet och njurarna som blir inflammerade, men även nervsystemet, lungorna och hjärtat kan påverkas.