:

Varför höjda virkespriser?

Innehållsförteckning:

  1. Varför höjda virkespriser?
  2. Hur mycket har Virkespriset gått upp?
  3. Hur mycket kostar byggmaterial?
  4. Hur mycket har byggmaterial ökat i pris?
  5. Varför har byggmaterial ökat i pris?

Varför höjda virkespriser?

Främst är det brist på råvaror och stor efterfrågan globalt på byggmaterial som drivit upp kostnaden. *Inklusive armeringsstål ** Här ingår bland annat material till värmeisolering, soprumsutrustning, gips och träbaserade skivor, papp med mera.

Hur mycket har Virkespriset gått upp?

Även virkespriserna har gått upp, men inte alls på samma sätt som priset för sågade trävaror. Branschföreningen Skogsindustrierna uppger för tidningen ATL att prisindex för sågade trävaror på export har stigit med 38 procent mellan januari 2020 och mars 2021. För den svenska marknaden är uppgången 26 procent.

Hur mycket kostar byggmaterial?

Främst är det priser på råmaterial som stigit. Enligt SCB:s faktorprisindex ökade entreprenörernas kostnader för byggmaterial med totalt 6,5 procent mellan maj 2020 och maj 2021. Inom byggmaterialgruppen steg kostnaderna för trävaror och armeringsstål mest, 34,3 respektive 23,1 procent.

Hur mycket har byggmaterial ökat i pris?

Priserna för byggmaterial ökade med 17,2 procent i december 2021 jämfört med december 2020 enligt SCB:s Faktorprisindex (FPI). Priserna för byggmaterial ökade med 17,2 procent i december 2021 jämfört med december 2020 enligt SCB:s Faktorprisindex (FPI).

Varför har byggmaterial ökat i pris?

Därför slår myndigheten fast att ”kostnadsutvecklingen för byggmaterial förefaller bero på nationella marknadsförhållanden snarare än omvärldsfaktorer”. Det absoluta huvudproblemet är att det inom flera områden råder en hög marknadskoncentration. Det finns för få företag som är aktiva och som säljer en och samma vara.