:

Vad är svår dysplasi?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är svår dysplasi?
  2. Kan CIN3 vara cancer?
  3. Hur lång tid tar det för höggradiga cellförändringar att bli cancer?
  4. Hur lång tid tar det att få svar efter konisering?
  5. Vad är Skivepitelatypi?
  6. Kan man få cellförändringar efter konisering?
  7. Vad är högrisk HPV?
  8. När tar man vävnadsprov?

Vad är svår dysplasi?

Även termen CIS (cancer in situ) används och är liktydig med CIN III, det vill säga svår, eller stark, dysplasi. Cirka 10-20 procent av dysplasierna utvecklas till invasiv cancer, medan övriga blir stationära eller regredierar. Sedan 1988 används även ett klassificeringssystem, ”the Bethesda system”, reviderat 1991.

Kan CIN3 vara cancer?

Kvinnor som haft CIN3 har drygt dubbelt så stor risk som normalbefolkningen att utveckla cervixcancer. Denna risk är ännu högre, 5-15 gånger, för de kvinnor som är >50 år vid behandlingen och ökar ju äldre patienten är vid CIN3-diagnosen. Risken för cancer är oförändrat förhöjd mer än 25 år efter behandling.

Hur lång tid tar det för höggradiga cellförändringar att bli cancer?

Syftet med att sätta in en behandling om du har cellförändringar är att ta bort så kallade höggradiga cellförändringar innan de utvecklas till cancer. Behandlingen innebär ett ingrepp som är enkelt och oftast görs med lokalbedövning. I de flesta fall tar det många år innan cellförändringar utvecklas till cancer.

Hur lång tid tar det att få svar efter konisering?

Själva operationen tar 10-15 minuter och kvinnan kan gå hem efter ett par timmar. Hur kontrolleras man efter en operation? Svar på provtagningen vid operationen brukar komma efter 4-6 veckor.

Vad är Skivepitelatypi?

Faktaruta 2 Cellförändringar I amerikansk nomenklatur, som används i de flesta studier, finns två typer av låggradiga cellförändringar. Den lägsta graden kallas ASCUS, den näst lägsta kallas LSIL. I svensk nomenklatur motsvaras detta av Lätt skivepitelatypi och Lätt dysplasi (CIN 1).

Kan man få cellförändringar efter konisering?

Kvinnor har ökad risk för att höggradiga cellförändringar i livmoderhalsen kommer tillbaka efter operation om det funnits cellförändringar i operationsmarginalen, särskilt om högrisk-HPV (humant papillomvirus) kunnat påvisas i uppföljningsprovet.

Vad är högrisk HPV?

Kronisk HPV-infektion kan leda till cellförändringar och cancer i livmoderhalsen. HPV-typerna 16 och 18 orsakar cirka 70 procent av alla fall av livmoderhalscancer och majoriteten av höggradiga cellförändringar. Dessutom finns flera andra högrisk-HPV-typer som också kan orsaka cellförändringar och livmoderhalscancer.

När tar man vävnadsprov?

Biopsi är ett vävnadsprov som tas från kroppens organ för att med hjälp av mikroskop undersöka om det finns någon sjuklig förändring i organet. Biopsier kan i princip tas från alla kroppens organ som ett eget ingrepp eller i samband med skopier och operationer.