:

Är Lupus farligt?

Innehållsförteckning:

  1. Är Lupus farligt?
  2. Hur får man lupus?
  3. Hur får män en SLE diagnos?
  4. Har män hög sänka vid reumatism?
  5. Hur diagnostiserar män SLE?

Är Lupus farligt?

I Sverige har ungefär en halv promille sjukdomen. Omkring 90 procent av SLE-patienterna är kvinnor. SLE var förr en farlig sjukdom med hög dödlighet, men för cirka 50 år sedan började behandlingen förbättras, och tidigare fruktade komplikationer som nefrit kunde bättre bemästras.

Hur får man lupus?

Sjukdomsorsaken är okänd. Hormonella faktorer kan öka benägenheten för sjukdomen, eftersom SLE uppträder mest hos kvinnor i fertil ålder. En viss ärftlig benägenhet för sjukdomen tycks finnas. Vissa läkemedel (hydralazin, prokainamid), eventuellt även andra kemikalier och solens UV-strålning ökar risken för sjukdomen.

Hur får män en SLE diagnos?

Det kan ta tid innan du får diagnosen SLE. Det finns inte något enskilt blodprov som kan avgöra om du har SLE eller inte. När en läkare ställer diagnosen SLE bygger den på symtom som är typiska för sjukdomen. Diagnosen stöds av förändringar i immunförsvaret, till exempel att det finns vissa antikroppar i blodet.

Har män hög sänka vid reumatism?

Dessutom förekommer symptom som trötthet och stegring. Förhöjd sänka och CRP är tecken på pågående inflammation. En tidigare frisk patient kan på grund av kraftigt förhöjd sänka (t.o.m. 100 mm/h) känna sig extremt sjuk.

Hur diagnostiserar män SLE?

Sjukdomen diagnostiseras med hjälp av 11 kriterier. Blodprov mot olika markörer används också för att säkerställa diagnosen. Det är bland annat viktigt att undvika solljus vid SLE.