:

Kan man överleva lymfom?

Innehållsförteckning:

  1. Kan man överleva lymfom?
  2. Hur börjar lymfom?
  3. Kan lymfom botas?
  4. Hur länge kan man leva med lågmalignt lymfom?
  5. Vad är follikulärt?

Kan man överleva lymfom?

Många kan bli av med sjukdomen även om den har spridit sig i kroppen. Långsamt växande lymfom är svårare att bli av med men behöver oftast bara behandlas när du har symtom. De flesta kan leva ett bra liv länge med sjukdomen.

Hur börjar lymfom?

De flesta som söker vård för lymfom – sju av tio – har själva upptäckt en förstorad lymfkörtel, ofta på halsen, vid nyckelbenen eller någon annanstans på kroppen. Hodgkinlymfom ger oftast symtom på grund av förstorade lymfknutor. Ett lymfom kan dock växa ut ifrån lymfvävnad var som helst i kroppen.

Kan lymfom botas?

Behandlingens syfte är i regel att pressa tillbaka sjukdomen och bromsa förloppet, lågmalignt lymfom är en kronisk sjukdom. Trots att behandlingen inte är botande ser man långa remissioner och överlevnaden är ofta lång. Lågmaligna lymfom är ovanliga före 50 års ålder. Risken att få dessa lymfom ökar med stigande ålder.

Hur länge kan man leva med lågmalignt lymfom?

Minst fyra av fem som har avancerat lågmalignt lymfom får en mycket bra effekt med minst halverad sjukdomsutbredning efter sin första behandling. Förbättringen varar i allmänhet länge, ca hälften av patienterna lever längre än fem år utan tecken på att sjukdomen växer till sig.

Vad är follikulärt?

Follikulärt lymfom är en malign tumörsjukdom som utgår från immunsystemets B-lymfocyter. Namnet härstammar från att man i mikroskop ser att tumörcellerna bildar rundade formationer (folliklar). Follikulära lymfom tillhör gruppen "lågmaligna lymfom" (se Lymfom - behandling).