:

Vad menas med lukrativ?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med lukrativ?
 2. Är för lönsamt?
 3. Kan syn?
 4. Vad betyder residerar?
 5. När är ett företag lönsamt?
 6. Kan vara synonymer?
 7. Vilket kan synonym?
 8. Kan inte apatisk?
 9. Vilket företag är mest lönsamt?
 10. Hur definieras lönsamhet för ett företags verksamhet?
 11. Kan vara så korsord?

Vad menas med lukrativ?

lukrativ, av franska lucratif, av latin lucratīvus, förenad med vinst, till lucrum, vinst (urbesläktat med lön).

Är för lönsamt?

Ordet lönsam är en synonym till vinstgivande och inkomstbringande och kan bland annat beskrivas som ”som lönar sig, lönande”. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av lönsam samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Kan syn?

Synonymer till kunna

 • ha kunskap i, vara insatt i, ha lärt sig, känna till, förstå, veta, behärska.
 • ha möjlighet att, ha tillfälle att; förmå, orka, mäkta, vara i stånd att, vilja.
 • må, ha tillåtelse att, få

Vad betyder residerar?

Residera uttalas re|sid|era och är ett verb -de. Residera betyder: ha sitt residens. bo.

När är ett företag lönsamt?

Med ett lönsamt företag menas ofta att det går med vinst, det vill säga intäkterna är större än kostnaderna. Men för att bedöma om vinsten är tillräcklig måste den sättas i relation till något, till exempel det kapital som ägarna har satsat.

Kan vara synonymer?

Synonymer till kanvara

 • troligen,
 • möjligtvis.

Vilket kan synonym?

Synonymer till vilken

 • vem, vad för en.
 • som.
 • en sådan.

Kan inte apatisk?

Apati (från grekiskans ἀπάθεια, apatheia, ungefär "ingen sinnesrörelse") innebär frånvaron av sinnesrörelse (affekt); en likgiltighet och känslolöshet. Inom psykologin är apati en benämning för när en individ ställer sig likgiltig inför aspekter av det emotionella, fysiska eller sociala livet.

Vilket företag är mest lönsamt?

Fastighetsbranschen och kredit- och försäkringsbranscherna hör till de mest lönsamma sektorerna de senaste åren. "Ju högre andel tjänsteföretag, ju högre borde marginalen bli", säger Mårder. Länen i topp kännetecknas också bland annat av relativt god tillgång till kompetent arbetskraft.

Hur definieras lönsamhet för ett företags verksamhet?

Hur definieras lönsamhet för ett företags verksamhet? - Lönsamhet är ett relativt mått, något är lönsamt först när resultatet sätts i relation till vad man lagt ned i form av kapital och andra resurser.

Kan vara så korsord?

Synonymer till kan så vara

 • troligen,
 • möjligtvis.