:

Hur fungerar peritonealdialys?

Innehållsförteckning:

  1. Hur fungerar peritonealdialys?
  2. Hur ofta går man på dialys?
  3. Vilka komplikationer kan inträffa vid peritonealdialys?
  4. Hur går påsdialys till?
  5. Vad orsakar Peritonit?

Hur fungerar peritonealdialys?

Vid PD renas blodet via diffusion inuti kroppen genom att dialysvätska leds in i bukhålan och där kommer i kontakt med bukhinnan (semipermeabla membranet). Slaggprodukter och vatten transporteras via blodkärlen i bukhinnan till dialysvätskan. Dialysvätskan består av en steril och kaliumfri saltlösning.

Hur ofta går man på dialys?

Det renade blodet går därefter tillbaka till patienten. Behandling ges vanligen 3 gånger/veckan och pågår oftast 4-5 timmar. Men det kan vara stora skillnader i tid och frekvens beroende på patientens tillstånd och grad av uremi. Normalt upplever patienten inget obehag under behandlingen.

Vilka komplikationer kan inträffa vid peritonealdialys?

Komplikationer

  • viktökning.
  • blodtrycksstegring.
  • ödem.
  • rethosta.
  • andningspåverkan.
BE

Hur går påsdialys till?

Den gamla gulfärgade vätskan i bukhålan töms ut i den tomma påsen. Därefter leds ungefär två liter klar dialysvätska in i bukhålan. Dialysvätskan drar till sig överflödig vätska och restprodukter ur blodet. Efter några timmar ska buken tömmas på vätska och ny ska fyllas på.

Vad orsakar Peritonit?

Peritonit. Orsakas hos patienter med PD oftast av hudbakterier som har tillförts dialysvätskan genom kontamination. Den vanligaste orsaken är oförsiktighet i själva kopplingsmomentet mellan kateterkopplingen och dialyssystemet. Om patientens koppling har kontaminerats, tappa inte in vätska utan avsluta påsbytet.