:

Vad räknas som trånga utrymmen?

Innehållsförteckning:

  1. Vad räknas som trånga utrymmen?
  2. På vilka sätt kan en dålig arbetsmiljö bli en merkostnad för arbetsgivaren?
  3. Vad är det som orsakar Belastningsproblem?
  4. Vad är slutna utrymmen?
  5. Vad blir följderna av dålig arbetsmiljö?

Vad räknas som trånga utrymmen?

Som trånga utrymmen räknas arbetsytor som är mindre än 0,6 m x 0,9 m eller 0,8 m x 0,8 m och 2,1 m i höjd. När arbete i trånga utrymmen inte kan undvikas krävs riskbedömning. Ingångar och öppningar till utrym mena behöver vara minst 0,8 m i höjd för att krypa in, ta med materi al och redskap utan att fastna.

På vilka sätt kan en dålig arbetsmiljö bli en merkostnad för arbetsgivaren?

På senare år har det dock forskats mer på området och det har inte bara blivit möjligt att sätta prislappar på vad en eftersatt arbetsmiljö kostar, utan även hur mycket de mjuka frågorna, som stress, dålig kommunikation, konflikter, otydlighet, för höga krav i kombination med för lite resurser m.m. påverkar.

Vad är det som orsakar Belastningsproblem?

De vanligaste orsakerna till belastningsbesvär är tungt arbete, påfrestande arbetsställningar, ensidigt upprepat arbete och alltför hög arbetstakt under lång tid.

Vad är slutna utrymmen?

Slutna utrymmen har ofta begränsade öppningar, är svåra att ta sig in och ut igenom, saknar eller har begränsad ventilation och är inte avsedda för varaktigt arbete.

Vad blir följderna av dålig arbetsmiljö?

Den psykosociala arbetsmiljön kanske inte syns, men på en modern arbetsplats är det just den psykosociala miljön som påverkar arbetet mest. En dålig psykosocial arbetsmiljö leder till att personalen mår sämre. Det leder i sin tur till sämre arbetsprestationer och ökad stress.