:

Vad menas med manuell hantering?

Innehållsförteckning:

  1. Vad menas med manuell hantering?
  2. Vad innebär Skyddsombudsstopp?
  3. Vad innebär skyddsstopp på sjukhus?
  4. Vad händer vid skyddsstopp?
  5. Vem betalar skyddsskor?
  6. Vem är ansvarig för att hantera förvara och kontrollera så att den personliga skyddsutrustningen är hel och ren?

Vad menas med manuell hantering?

Med manuell hantering menar vi att lyfta eller bära en börda, att skjuta eller dra ett föremål.

Vad innebär Skyddsombudsstopp?

Om det finns en omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa har du som skyddsombud rätt att avbryta arbetet. Det kallas för skyddsombudsstopp. Du som skyddsombud får avbryta pågående arbete om arbetet hotar någons liv eller hälsa. Den fara som hotar ska vara både allvarlig och omedelbar.

Vad innebär skyddsstopp på sjukhus?

Skyddsombudsstopp innebär att skyddsombudet har rätt att stoppa arbetet inom det egna skyddsområdet om det anses utgöra en omedelbar och allvarlig fara för medarbetarnas liv och hälsa (skyddsombudet har även rätt att avbryta arbeten som utförs av inhyrd arbetskraft).

Vad händer vid skyddsstopp?

SVAR: Efter ett skyddsstopp ska arbetsgivaren antingen företa åtgärder som skyddsombudet anser tillfredsställande för att eliminera en "omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa", komma överens med skyddsombudet eller - vid oenighet - vända sig till Arbetsmiljöverket för ett avgörande.

Vem betalar skyddsskor?

Det längre svaret: Den som måste ha särskilda skor för att inte skada sig på jobbet behöver så kallade skyddsskor. Skyddsskor ska arbetsgivaren betala.

Vem är ansvarig för att hantera förvara och kontrollera så att den personliga skyddsutrustningen är hel och ren?

I undantagsfall kan flera personer dela på den men då ska man som arbetsgivare sörja för att den är hel, ren, underhålls och kontrolleras så den inte skapar obehag eller förlorar sin skyddande funktion (AFS 2001:3 7 §).