:

Vad händer när man bränner magnesium?

Innehållsförteckning:

  1. Vad händer när man bränner magnesium?
  2. Vad löser magnesium?
  3. Vilka egenskaper har reaktanter respektive produkter i reaktionen mellan kol och syre?
  4. Vad händer om man värmer magnesium?
  5. Vad är det som brinner?

Vad händer när man bränner magnesium?

När magnesium brinner reagerar det med syre i luften och det bildas ett nytt ämne – magnesiumoxid. Alla magnesiumatomer finns kvar men har förenats med syre till molekyler och resultatet blir att massan ökar. Samma sak gäller för järn som brinner. Också här sker en kemisk reaktion med luftens syre.

Vad löser magnesium?

Re: Kemi B Magnesium reagerar med saltsyra under bildning av magnesium(II) (aq) betyder att saltet är löst, alltså att det befinner sig som joner i lösningen. Men det är väldigt mycket jobbigare att läsa av om man skulle skriva upp alla de lösta jonerna istället för lösta salter.

Vilka egenskaper har reaktanter respektive produkter i reaktionen mellan kol och syre?

I en kemisk reaktion reagerar kemiska ämnen med varandra och bildar ett nytt kemiskt ämne. A + B => C. Inga atomer försvinner eller tillkommer vid en reaktion utan de byter bara plats med varandra så att nya kombinationer bildas. Till exempel kol reagerar med syre och då bildas kolmonoxid.

Vad händer om man värmer magnesium?

När magnesium brinner reagerar det med syre i luften och det bildas ett nytt ämne – magnesiumoxid. Alla magnesiumatomer finns kvar men har förenats med syre till molekyler och resultatet blir att massan ökar. Samma sak gäller för järn som brinner. Också här sker en kemisk reaktion med luftens syre.

Vad är det som brinner?

Eld är en kemisk reaktion (förbränningsreaktion) där grundförutsättningen för att eld ska kunna brinna är att det finns bränsle, syre och att temperaturen är tillräckligt hög för antändning. Ett exempel är när cellulosan i veden reagerar med luftens syre. Då bildas det koldioxid och vatten (H2O).