:

Vad betyder knalla på?

Innehållsförteckning:

  1. Vad betyder knalla på?
  2. Vad betyder att utmärka?
  3. Vad betyder Dratta?
  4. Vad betyder utgången?
  5. Vad betyder åstundan?

Vad betyder knalla på?

knalla i ordbok från 1870 Betydelse: Tillhör folk- eller hvardagsspråket: Gå sakta och makligt.

Vad betyder att utmärka?

Betydelse: Genom särskilt märke, tecken, eller på särskilt sätt göra igenkännelig, antyda eller tillkännagifva något.

Vad betyder Dratta?

Fransk form av det hebreiska namnet Johanna: Herren är nådig.

Vad betyder utgången?

Betydelse: Handlingen att gå bort eller ut ifrån ett ställe. Betydelse: Liktydigt med Slut, Ände, i fråga om tid, till exempel innan årets utgång; äfven det sätt, hvarpå en sak, ett företag ändas.

Vad betyder åstundan?

Betydelse: Liflig önskan att erhålla något.