:

Vad är perifer arteriell sjukdom?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är perifer arteriell sjukdom?
  2. Vad är claudicatio?
  3. Vilka olika typer av sjukdomar bygger på en aterosklerotisk process?
  4. Kan man träna bort fönstertittarsjuka?
  5. Vad är aterosklerotisk hjärtsjukdom?

Vad är perifer arteriell sjukdom?

Perifer benartärsjukdom innebär en förträngning av benens artärer, oftast orsakad av ateroskleros. Symtom på ischemi uppstår när blodtillförseln perifert om förträngningen blir otillräcklig. Vid benartärsjukdom föreligger oftast ett sänkt ankel-/brakialindex (ABI) < 0,9.

Vad är claudicatio?

Fönstertittarsjuka (claudicatio intermittens) är ett symtom på åderförkalkning. Sjukdomen innebär smärta i muskler i benet vid gång, med smärtfrihet efter en kort stunds vila.

Vilka olika typer av sjukdomar bygger på en aterosklerotisk process?

Ibland kan ateroskleros leda till att det bildas blodproppar som kan orsaka allvarliga sjukdomar. I hjärtat kan det visa sig som kärlkramp, blodpropp i hjärtats kranskärl (hjärtinfarkt) eller som nedsatt hjärtfunktion (hjärtsvikt).

Kan man träna bort fönstertittarsjuka?

Träning vid fönstertittarsjuka För att uppnå bästa resultat rekommenderar vi att du utför gångträning enligt nedan 3-4 gånger/vecka samt genomför träning för styrka, rörlighet och balans 3-4 gånger/vecka. Komplettera gärna träningen med fysisk aktivitet som att promenera, cykla och att gå i trappor.

Vad är aterosklerotisk hjärtsjukdom?

Ateroskleros (åderförkalkning) orsakar > 90 % av alla hjärtinfarkter och de flesta fall av ischemiska slaganfall, claudicatio intermittens och ischemiskt gangrän. Sjukdomen är en fokal process i artärväggens innersta lager och drabbar företrädesvis stora och medelstora artärer.