:

Varför får hundar höftledsdysplasi?

Innehållsförteckning:

  1. Varför får hundar höftledsdysplasi?
  2. Får man avla på D höfter?
  3. Är Armbågsdysplasi ärftligt?
  4. Är det godkänt att avla på C höfter?
  5. När är det dags att avliva hunden?

Varför får hundar höftledsdysplasi?

Höftledsdysplasi är ärftligt men även miljöfaktorer påverkar hur dysplasin utvecklas hos våra hundar. Övervikt och felaktigt näringsintag kan förvärra höftlesdysplasi. Sjukdomen är vanligare bland stora raser än små. Även hundar med friska höftleder kan avkommor som utvecklar höftledsdysplasi.

Får man avla på D höfter?

Höftledsdysplasi är en komplex sjukdom och flera faktorer har betydelse för dess utveckling. Om möjligt ska man välja en valp vars föräldrar, mor- och farföräldrar har HD- grad A eller B. Hundar med kliniska symptom på höftledsdysplasi oavsett gradering bör ej användas i avel.

Är Armbågsdysplasi ärftligt?

dragande orsaker till sjukdomens utveckling. Armbågsartros visar, enligt flera beräkningar, ganska hög heritabilitet(ärftlighet). Av det skälet bör hundar som har armbågsartrosartros, så långt det över huvud taget är möjligt, uteslutas ur avel. Resultat av armbågsledsröntgen registreras centralt för samtliga raser.

Är det godkänt att avla på C höfter?

Många raser har genom SKKs hälsoprogram krav på att endast hundar med HD-grad A eller B får användas i avel. I andra raser finns inget sådant uttalat krav i SKKs regelverk och i vissa av dessa skulle en generell princip att utesluta samtliga C-hundar ur avel medföra att en stor andel av populationen tas ur avel.

När är det dags att avliva hunden?

Om djuret slutat äta och inte reser sig upp är det väldigt illa, och kan redan ha gått alltför långt. Då ska man direkt uppsöka veterinär för hjälp eller avlivning, för i det tillståndet ska inga djur behöva vara.