:

Hur många kombinationer på 4 bokstäver?

Innehållsförteckning:

  1. Hur många kombinationer på 4 bokstäver?
  2. När är ett uttryck inte definierat?
  3. Vad menas med i matte?
  4. Hur många olika kombinationer finns det på 4 siffror?
  5. Hur många kombinationer kan du göra med 4 siffror?
  6. När ett bråk skrivs med så liten nämnare som möjligt säger man att bråket skrivs i?
  7. För vilka värden är inte uttrycket?

Hur många kombinationer på 4 bokstäver?

Totalt finns det då 4*3*2 = 24 olika kombinationer.

När är ett uttryck inte definierat?

3 a) Ett uttryck är inte definierat om man delar ett tal med noll. Vi letar därför efter det tal som gör att nämnaren i uttrycket blir noll. Nämnaren är x−3 och när x=3 blir denna nämnare noll. Därför är hela uttrycket inte definierat då x=3.

Vad menas med i matte?

{x : P(x)} betyder: mängden av alla x för vilka P(x) är sant. {x | P(x)} är samma sak som {x : P(x)}. A ∪ B betyder: mängden som innehåller alla element som finns i A men även alla som finns i B, men inga andra. A ∩ B betyder: mängden som innehåller alla element som A och B har gemensamt.

Hur många olika kombinationer finns det på 4 siffror?

Totalt finns 10 000 möjliga kombinationer i en fyrsiffrig kod med talen 0 till 9.

Hur många kombinationer kan du göra med 4 siffror?

4 siffror= => 10000 komb.

När ett bråk skrivs med så liten nämnare som möjligt säger man att bråket skrivs i?

Bråktal i enklaste form Att skriva ett bråktal i en sådan form att nämnaren blir så liten som möjligt kallar vi att skriva bråktalet i sin enklaste form.

För vilka värden är inte uttrycket?

3 a) Ett uttryck är inte definierat om man delar ett tal med noll. Vi letar därför efter det tal som gör att nämnaren i uttrycket blir noll. Nämnaren är x−3 och när x=3 blir denna nämnare noll. Därför är hela uttrycket inte definierat då x=3.