:

Hur kan man mäta volymen av en vattendroppe?

Innehållsförteckning:

  1. Hur kan man mäta volymen av en vattendroppe?
  2. Vad är tät materia?
  3. Hur kan man ta reda på volymen av oregelbundna föremål?
  4. Hur räknar man ut volymen av ett föremål?
  5. Hur omvandlar man volym?

Hur kan man mäta volymen av en vattendroppe?

Häll över vattnet i ett mätglas och mät volymen hos vattnet. Dela resultatet med 10. Då vet du på ett ungefär volymen hos en vattendroppe. Du ska noggrant mäta upp upp en vätska i ett mätglas.

Vad är tät materia?

När ett ämne är i fast fas ligger partklarna nästan helt stilla (de kan dock vibrera lite), tätt packade i ett visst mönster – varje molekyl (eller atom) på sin bestämda plats. Det är därför inte särskilt lätt att trycka ihop ett fast ämne. Exempel på materia som normalt sett är i fast fas är koppar, sten och plast.

Hur kan man ta reda på volymen av oregelbundna föremål?

Du tar ett mätglas och fyller den till hälften med vatten och sedan lägger du det oregelbundna föremålet i glaset och ser hur mycket vattennivån ökar. Så får du fram volymen på den oregelbundna föremålet. Sedan räknar du ut massan genom att väga den på en våg.

Hur räknar man ut volymen av ett föremål?

Först räknar vi ut hur stor basarean är. Sedan multiplicerar vi basarean med höjden, för att få volymen.

Hur omvandlar man volym?

Omvandling mellan volymenheter Nu har vi alltså kommit fram till att det går 1 000 kubikdecimeter på 1 kubikmeter. På samma sätt kan vi komma fram till att det går 1 000 kubikcentimeter på 1 kubikdecimeter, vilket innebär att det går 1 miljon kubikcentimeter på 1 kubikmeter.