:

Vad är syftet med en marknadsundersökning?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är syftet med en marknadsundersökning?
 2. Vad ingår i en marknadsundersökning?
 3. Hur man gör en affärsplan?
 4. Varför gör man en undersökning?
 5. Hur ser marknaden ut idag?
 6. Vad ska ingå i en marknadsplan?
 7. Hur ska en marknadsplan se ut?

Vad är syftet med en marknadsundersökning?

En marknadsundersökning görs för att du ska få djupare insikt i hur kunder och potentiella kunder ser på ditt företag. Resultaten från undersökningen visar er hur kunder ser på företaget och era tjänster, vilket är ovärderligt för dig som marknadsförare.

Vad ingår i en marknadsundersökning?

Marknadsundersökning är ett sätt att samla in data som ger kunskap för en viss marknadssituation som företaget står inför....En marknadsundersökning ska svara på tre frågor:

 • Finns det tillräckligt många kunder? ...
 • Vilka behov har kunderna som du kan tillfredsställa? ...
 • Hur ser konkurrensen ut?
BE

Hur man gör en affärsplan?

Affärsplan i 5 enkla steg!

 1. 1) Beskriv din affärsidé! Vad vill du göra i ditt företag?
 2. 2) Hur ser din marknad ut? Vilka kommer bli dina kunder, tror du? ...
 3. 3) Hur ska företaget fungera? Här kan du skriva ner vilka priser du tror du behöver hålla. ...
 4. 4) Gör en budget. ...
 5. 5) Begrunda. ...
 6. Mall för affärsplan.

Varför gör man en undersökning?

Ett kontinuerligt arbete med marknadsundersökningar är något som smarta företag gör för att snabbt förstå och anpassa sig till de trendskiften som sker på marknaden. Med kvalitativa undersökningar som underlag kan man fatta rätt beslut för att behålla eller förbättra sin konkurrenskraft, om och om igen.

Hur ser marknaden ut idag?

På din marknad finns ett stort antal aktörer. Där finns kunder, konkurrenter, leverantörer, återförsäljare och olika distributionskanaler. Där finns också produkter och tjänster som kan ersätta det egna företagets produkter eller tjänster, men också olika typer av nätverk, värderingar, lagar och regler samt mycket mer.

Vad ska ingå i en marknadsplan?

En marknadsplan bör innehålla information om:

 • Affärsidé Vad säljer företaget och till vem? ...
 • Nuläge. Vilka av företagets produkter eller tjänster säljer bra respektive dåligt? ...
 • Mål. Vart ska företaget? ...
 • Strategi och handlingsplan. Hur gör vi för att nå företagets mål? ...
 • Uppföljning. Hur gick det? ...
 • Testa ditt företag.
BE

Hur ska en marknadsplan se ut?

En marknadsplan ska beskriva vilka strategier ni skall ha för att nå era långsiktiga mål. Vad är er kund-, pris- och produktstrategi? Beskriv även er sortimentstrategi och distributionsstrategi om de är relevanta för er verksamhet. De strategiska målen skall vara långsiktiga och gälla för flera år.