:

Var sitter styrlager mc?

Innehållsförteckning:

  1. Var sitter styrlager mc?
  2. Vem kör först övningskörning mc?
  3. Varför är det farligt att köra med glappande styrlager?
  4. Får man övningsköra med skjuts mc?
  5. Vad gäller vid privat övningskörning mc?
  6. Vilken motorcykel kan man köra med B körkort?
  7. Hur man kontrollerar Styrlagret?

Var sitter styrlager mc?

Styrlager, svinglager och hjullager. Styrlagret hittar du i framgaffeln och du testar dem genom att vrida på styret, och rycka i framgaffeln. Det finns ett övre och ett undre. Svinglagret hittar du i mitten av cykeln, och det testar du med hjälp av bakhjulet.

Vem kör först övningskörning mc?

Du måste ha handledare för att få övningsköra privat med mc Handledaren kan antingen åka med på din motorcykel eller köra på en egen. Din handledare kan köra före eller efter dig på sin motorcykel. En handledare får aldrig följa efter i till exempel en bil och får aldrig handleda mer än en elev i taget.

Varför är det farligt att köra med glappande styrlager?

Glappande styrlager kan kraftigt försämra motorcykelns köregenskaper och kan i värsta fall leda till wobbling (självsvängning). Kontrollera styrlagren ofta genom att ta tag i framgaffelns nedre del och dra det fram och tillbaka.

Får man övningsköra med skjuts mc?

Får jag ha passagerare med mig när jag övningskör? Du får ha passagerare med dig under förutsättning att övningskörningen kan ske på ett trafiksäkert sätt.

Vad gäller vid privat övningskörning mc?

Om du ska övningsköra privat måste du ha en handledare. Handledaren ska antingen följa med som passagerare eller själv köra en egen motorcykel. Om handledaren kör själv, får hen bara övningsköra med en elev i taget. När ni övningskör måste handledaren ha med sig handledarbeviset.

Vilken motorcykel kan man köra med B körkort?

1. Tvåhjulig tung motorcykel (oavsett slagvolym och effekt). 2. Trehjulig tung motorcykel (över 15 kW)....Behörighet B ger även rätt att köra:

  • Moped klass I och klass II.
  • Traktor a och b.
  • Motorredskap klass II.

Hur man kontrollerar Styrlagret?

Kontrollera styrlagren ofta genom att ta tag i framgaffelns nedre del och dra det fram och tillbaka. Motorcykeln ska helst stå på centralstödet eller vara uppallad när du gör detta, så att framhjulet är fritt. Om lagren glappar litegrann kan det räcka med att dra åt dem försiktigt.