:

Vad är skillnaden på rörelseenergi och rörelsemängd?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är skillnaden på rörelseenergi och rörelsemängd?
  2. Vad menas med kinetisk energi?
  3. När bevaras rörelseenergin?
  4. Är rörelsemängd energi?
  5. Vad är storheten för energi?

Vad är skillnaden på rörelseenergi och rörelsemängd?

Skillnad på rörelsemängd och rörelseenergi Rörelsemängd är en vektor, vilket betyder att vi vet hur hur stor den är, samt vilken riktning den har, medan rörelseenergi är en skalär, som vi inte alls vet var den är på väg någonstans.

Vad menas med kinetisk energi?

Kinetisk energi även kallad rörelseenergi är den energi en kropp har på grund av sin rörelse.

När bevaras rörelseenergin?

Under stöten påverkas båda kroppar av lika stora, motriktade, krafter. Vid en stöt bevaras alltid rörelsemängden före och efter stöten om kraften på systemet är noll. Dessutom bevaras även rörelseenergin i de fall då stöten är fullständigt elastisk (ingen rörelseenergi omvandlas till värmeenergi eller liknande).

Är rörelsemängd energi?

Från det jag har uppfattat är att rörelseenergi beskriver de olika typerna som energi kommer i såsom lägesenergi, potentiell energi, värmeenergi, m.m medans rörelsemängd är en vektor för den totala energi (?) dvs p=mv, där hastigheten och massan ger riktningen för energin.

Vad är storheten för energi?

Grundenheten för att mäta energi är Joule (J). En J är lika mycket energi som det går åt att lyfta 1 kg 10 centimeter. Enheten Joule är således väldigt liten och därför förekommer den sällan av praktiska skäl.