:

Vad betyder olika ädelstenar?

Innehållsförteckning:

  1. Vad betyder olika ädelstenar?
  2. Vad står aquamarin för?
  3. Finns akvamarin i Sverige?
  4. hva er marmor?
  5. hva er gresk marmor?
  6. hvor er marmorindustrien i Norge?
  7. hva er produksjonen av norsk marmor?

Vad betyder olika ädelstenar?

Ädelsten är en sten som lämpar sig som smycke eller prydnadsföremål genom att efter bearbetning ha ett vackert utseende och vara tillräckligt beständig. Ädelstenar kan vara mineral, bergarter eller stenlika material av organiskt ursprung.

Vad står aquamarin för?

Akvamarin står för renhet, klarhet, tydlighet och mod i vår kommunikation, med oss själva såväl som till världen och människorna runt omkring oss.

Finns akvamarin i Sverige?

smaragder (gröna) eller akvamariner (blågröna). Beryll finns i Sverige men man har aldrig hittat genomskinlig beryll som går att använda till ädelstenar. Korund är det mineral rubiner (röda) och safirer (blå) kommer ur. Man har hittat korund i Sverige, men aldrig någon genomskinlig av ädelstenskvalitet.

hva er marmor?

Av SCODE. Marmor er en krystallinsk karbonatbergart, dannet ved omkrystallisasjon ( metamorfose) av kalksteiner. Marmor består oftest av mineralet kalsitt, men kan også inneholde dolomitt og kalles da dolomittmarmor. Rent marmor er hvitt, men fargede varieteter er alminnelige. Kornstørrelsen veksler i alminnelighet mellom 0,2 og 5 millimeter.

hva er gresk marmor?

I den tidens arkitektur og skulptur bruktes også flere typer gresk marmor, som attisk, parisk, pentelisk og karystisk. Marmorindustri drives også i en hel rekke andre land. Marmor fra Skjestad også populært omtalt som Fauskemarmor.

hvor er marmorindustrien i Norge?

Den norske marmorindustrien går tilbake til middelalderen, da det til Trondheims domkirke ble brukt marmor fra Almenningsøya i Bjørnør og fra Sparbu. På 1700-tallet ble det forsøkt satt i gang marmordrift på flere steder i Norge, det var en tid stor drift ved Gjellebekk i Lier, hvor det ble brutt marmor til Marmorkirken i København.

hva er produksjonen av norsk marmor?

Produksjonen av norsk marmor var i –6000 tonn råblokk, hvorav om lag halvparten ble eksportert mens resten ble bearbeidet til fliser, plater og monumentstein. begrenset gjenbruk.