:

Vilken kommer först tid eller plats?

Innehållsförteckning:

  1. Vilken kommer först tid eller plats?
  2. Kan man börja en mening med Därför att?
  3. Vilket Frågeord?
  4. Kan man börja en mening med också?
  5. Kan man börja en mening med det vill säga?
  6. Vad betyder generad på svenska?
  7. När använder man vilken eller vilket?

Vilken kommer först tid eller plats?

Plats kan stå först, sist eller näst sist. Tid kan stå först eller sist. I många satser finns det två eller flera verb. De kommer inte alltid direkt efter det första verbet.

Kan man börja en mening med Därför att?

Därför är ett adverb som betyder 'av den anledningen', 'av den orsaken'. Därför signalerar att något som man redan har sagt är anledningen eller orsaken. Därför kan användas först i satsen. Därför kan också stå mitt i satsen, efter verbet och subjektet.

Vilket Frågeord?

Frågeord är ord som inleder frågor – exempelvis: vad, vilken, var, när, vem, vems, vart, varför, vilka, varifrån, hur.

Kan man börja en mening med också?

Frågan i titeln kommer ofta upp. Många har lärt sig i skolan att man absolut inte får börja en mening med vare sig ”och” eller ”men” och har därför en tendens att betrakta sådana meningar som grammatiskt felaktiga. Det stämmer dock inte – det är fullt tillåtet att börja en mening med både ”och” och ”men”.

Kan man börja en mening med det vill säga?

Lite längre svar: Språkriktighetsboken (Norstedts akademiska förlag, 2005) skriver såhär i sin rekommendation: "Det går utmärkt att börja meningar med och, men eller jag, också i formell sakprosa".

Vad betyder generad på svenska?

Generad betyder ungefär detsamma som blyg.

När använder man vilken eller vilket?

Preposition + vilken (vilket, vilka) används bara i formellt skriftspråk: Kvinnans man, till vilken en sjuksköterska hade ringt, kom till sjukhuset. ✓ Kvinnans man tackade Ali och Sara för allt (vad) de hade gjort för hans fru. vad eller som används efter allt och kan utelämnas när det inte är subjekt.