:

Vilka regler om syrgasbehandling i hemmet bör du följa ?)?

Innehållsförteckning:

  1. Vilka regler om syrgasbehandling i hemmet bör du följa ?)?
  2. Vad är viktigt att observera vid syrgasbehandling?
  3. Vilka regler gäller vid syrgasbehandling?
  4. Vilka uppgifter innehåller en korrekt ordination när det gäller syrgasbehandling?
  5. Är 5 liter syrgas mycket?
  6. Hur mycket syrgas?

Vilka regler om syrgasbehandling i hemmet bör du följa ?)?

Vid behandling med gasflaskor i hemmet ska en varningsskylt placeras på nederdelen av ytterdörrens insida. Rökning. Rökfrihet är en förutsättning för att ha syrgas hemma. Ingen får röka i hem där syrgasbehandling förekommer.

Vad är viktigt att observera vid syrgasbehandling?

Rökning, öppen eld eller glöd får inte förekomma i rum där oxygenbehandling ges. Fett som kommer i kontakt med oxygen vid högt tryck på exempelvis gasflaskor, kan självantända och brinna explosionsartat. Därför måste utrustning och verktyg som används vid oxygenbehandling vara fria från fett (till exempel smörjolja).

Vilka regler gäller vid syrgasbehandling?

Rökning eller annan hantering av eld såsom levande ljus är därför förbjudet vid syrgasbehandling. Rökning, öppen eld eller glöd får inte förekomma i rum där oxygenbehandling ges. Fett som kommer i kontakt med oxygen vid högt tryck på exempelvis gasflaskor, kan självantända och brinna explosionsartat.

Vilka uppgifter innehåller en korrekt ordination när det gäller syrgasbehandling?

Ta bort eventuell skyddspropp på det vägguttag som har beteckningen "andningsoxygen". Anslut avsedd flödesmätare till vägguttagets snabbkoppling. Välj rätt flödesmätare som är avsedd för det ordinerade syrgasflödet. Lågflödesmätare bör användas vid flöden < 2 liter/minut.

Är 5 liter syrgas mycket?

Observera att O2-flöde

Hur mycket syrgas?

Oxygen - O2 - syrgas Värden under 90 % har på sikt en skadlig inverkan på kroppen och värden under 70 % är potentiellt livshotande. En alltför hög oxygenhalt i inandningsluften och vävnaderna kan också vara skadlig. Det finns så gott som aldrig någon anledning att höja syremättnaden över det normala för åldern.