:

Vilka framsteg gjordes under medeltiden?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka framsteg gjordes under medeltiden?
 2. Hur var det att leva på 1300 talet?
 3. Hur levde präster på medeltiden?
 4. Vad odlar man på medeltiden?
 5. Vad är bra med medeltiden?
 6. Hur såg Europa ut under 1300-talet?
 7. Hur gammal blev man på 1300-talet?
 8. Var bodde präster under medeltiden?
 9. Var medeltida stater?
 10. På vilket sätt förbättrades jordbruket under medeltiden?
 11. Vad kännetecknar senmedeltiden?

Vilka framsteg gjordes under medeltiden?

Stigbygeln kom att revolutionera krigföringen i Europa medan hästskon gjorde hästen till ett effektivare dragdjur. Något senare uppfanns också hästselen som ökade hästens dragkapacitet ytterligare. Även många jordbruksredskap förbättrades under medeltiden, däribland plogen som gjordes smidigare och starkare.

Hur var det att leva på 1300 talet?

Nästan alla människor som levde på medeltiden var bönder. Det var ett jordbrukssamhälle där den politiska centralmakten (staten) var svag. I Europa bodde omkring nio tiondelar av befolkningen på landsbygden och sysslade med jordbruk. Men det fanns också andra sociala skikt i det medeltida feodalsamhället.

Hur levde präster på medeltiden?

Prästerna spelade en stor roll under medeltiden. De tillhörde det andliga frälset och var befriade från skatt därför att de hjälpte människor med gudstjänster och själavård. Prästen mötte man i livets alla situationer, från dop till begravning. Man mötte honom i kyrkan på söndagen och i många vardagssammanhang.

Vad odlar man på medeltiden?

Förutom spannmål kan vi på goda grunder anta att medeltidssvenskarna hade ärter, bönor, rovor, hampa och lin på sina åkrar; dessa nämns som åkerväxter i landskapslagarna. Från och med decennierna kring år 1300 var det också vanligt att man odlade humle på stänger invid husen.

Vad är bra med medeltiden?

Medeltiden är i stället på många sätt en blomstringsperiod. Teknologiskt utvecklades jordbruket mer under medeltiden än under hela antiken. Landvinningar som hjulplogen fick fäste då slavekonomin försvann. Kristendomens och germanernas intåg i Västeuropa gjorde att synen på kroppsarbete förbättrades.

Hur såg Europa ut under 1300-talet?

I början av seklet hade Sverige och Norge en gemensam kung. Danmark erövrade Skåne, Halland, Blekinge och Gotland. Vid 1300-talets slut gick Sverige samman med Norge och Danmark i Kalmarunionen. Under den här tiden fick Sverige lagar som gällde i hela landet.

Hur gammal blev man på 1300-talet?

1300-talet var medellivslängden ungefär 35 år, idag lever vi mer än dubbelt så lång tid. På 1300-talet var jakten en viktig inkomstkälla.

Var bodde präster under medeltiden?

Prästens gård i byn var reglerad i landskapslagarna. Den tillhörande jorden var skattefri och prästen skulle ingå i byalaget som vilken bonde som helst. Krav fanns på att prästen skulle bebo sin gård. Prästgårdens jord var basen för prästens underhåll men även andra intäktskällor stod till buds.

Var medeltida stater?

Sverige gjorde så tidigt som år 1297 sitt inträde i den europeiska gemenskapen. Det visar en avhandling i historia. I svensk historieforskning har det sedan 1800-talet ansetts att Sverige under medeltiden stod på en förhållandevis låg statsrättslig nivå i jämförelse med andra europeiska stater.

På vilket sätt förbättrades jordbruket under medeltiden?

Det var under medeltiden som man började använda hjulplogen, vars egg var tillverkad av järn och kunde skära djupare än andra plogar. Detta gjorde att bönder kunde bruka nya jordar som tidigare ansetts vara allt för svårarbetade. Tack vare lantbrukets förbättring ökade givetvis befolkningen.

Vad kännetecknar senmedeltiden?

Senmedeltiden () Omkring 1300 började folkökningen stanna av. Flera svältkatastrofer svepte fram över kontinenten, bland annat därför att klimatet åter blev kyligare med missväxt som följd. Det var alltså en redan försvagad befolkning som drabbades när digerdöden 1347 nådde Europa.