:

Kan man utmäta skadestånd?

Innehållsförteckning:

  1. Kan man utmäta skadestånd?
  2. När kan Kronofogden ta bilen?
  3. Är pension Utmätningsbar?
  4. Hur mycket är existensminimum för ensamstående?
  5. Hur mycket får en bil vara värd innan Kronofogden tar den?
  6. Kan Kronofogden ta pengar från försäkring?
  7. Kan Kronofogden ta aktier?

Kan man utmäta skadestånd?

Skadestånd med anledning av personskada, frihetsberövande, falskt åtal, ärekränkning eller liknande får inte utmätas innan skadeståndet har betalats ut. Efter utbetalning av skadeståndet får det utmätas, men med vissa begränsningar (5 kap. 7 § UB).

När kan Kronofogden ta bilen?

Kronofogden kan ta din bil – om du har lånat ut den till en skuldsatt kompis. En bestämmelse i utsökningsbalken gör gällande att en gäldenär anses vara ägare till den egendom hen har i sin besittning.

Är pension Utmätningsbar?

Det belopp som ska utmätas räknas vid utmätning av lön och pension utgående från det sammanlagda beloppet av gäldenärens inkomster och utkomstförmåner, vilket kallas inkomstbas. Av en enskild utmätningsbar inkomst eller förmån får då utmätas ett belopp som är större än det regelmässiga beloppet.

Hur mycket är existensminimum för ensamstående?

Har du en boendekostnad på 6 000 kr i månaden och är en ensamstående vuxen är ditt existensminimum 10 923 kr. Bidrag som till exempel barnbidrag eller bostadsbidrag kan påverka existensminimum. Om du har bostadsbidrag minskar dina boendekostnader med samma belopp du får i bidrag.

Hur mycket får en bil vara värd innan Kronofogden tar den?

Jag har faktiskt frågat KFM om detta med bil. Jag fick till svar att bilen får max vara värd 15.000kr.

Kan Kronofogden ta pengar från försäkring?

Huvudregeln är då att utbetalningen av din livförsäkring kan utmätas för din sons skulder, men om han får svårt att klara sig utan dessa pengar så kommer inte utmätning ske förrän han inte längre är i behov av försäkringspengarna.

Kan Kronofogden ta aktier?

Kronofogdemyndigheten har rätt att mäta ut såväl lön som lös egendom som gäldenären äger och har i sin besittning. Hit räknas aktier. Aktier räknas som lös egendom och får alltså mätas ut.