:

Hur loggar jag in på min router TP Link?

Innehållsförteckning:

 1. Hur loggar jag in på min router TP Link?
 2. Hur får jag reda på lösenordet till min router?
 3. Hur byta lösenord på router TP Link?
 4. Varför kan jag inte logga in på min router D Link?
 5. Hur kopplar man in TP Link?
 6. Hur installerar jag d link router?
 7. Hur kopplar man in en repeater?
 8. Hur funkar en TP Link?
 9. Hur kopplar jag in WiFi?
 10. Hur ställer man in WiFi?

Hur loggar jag in på min router TP Link?

Hur man loggar in till din router

 1. Step 1: Bläddra till routern på: http://192.168.0.1. ...
 2. Step 2: Skriv användarnamn och lösenord till routern administratören i dialogrutan som öppnas. ...
 3. Step 3: Om du inte vet det användarnamn och lösenord för din router, prova värdena som standard. ...
 4. Step 4: Om det fortfarande fungerar inte...

Hur får jag reda på lösenordet till min router?

Se routerns lösenord direkt i Windows

 1. Öppna kontrollpanelen på datorn och klicka på användarkonton.
 2. Gå in under ”Hantera webautentiseringsuppgifter” eller ”Hantera autentiseringsuppgifter” beroende på version av Windows, se nedan.
 3. Nu får du upp en lista över de lösenord du angett och de webplatser du besökt.

Hur byta lösenord på router TP Link?

Detta bör öppna hela gränssnittet med alla inställningar för din router. I menypanelen till vänster klickar du på Management -> Access Control -> Password och skriver sedan både ditt gamla och ditt nya lösenord. Om det här är första gången du gör detta är det gamla lösenordet "admin".

Varför kan jag inte logga in på min router D Link?

Vissa routrar har inte möjlighet att återställa ditt trådlösa lösenord. Om följande inte fungerar måste du ändra lösenordet helt och hållet. Steg 1: Från en dator som är ansluten till routern (kabelansluten eller trådlös), Öppna webbläsaren och skriv in routerns IP-adress i adressfältet.

Hur kopplar man in TP Link?

Installationstips! Koppla in räckviddsförstärkaren i ett eluttag vid routern och starta routern. Tryck på WPS-knappen på routern först, därefter trycker du på WPS-knappen på räckviddsförstärkaren. Flytta räckviddsförstärkaren till bästa tänkbara stället och det är allt!

Hur installerar jag d link router?

- Koppla in strömmen till routern - Koppla in en kabel från ditt modem/bredbandsuttag till porten markerad Internet på baksidan av din router. - Anslut en annan nätverkskabel från din dator till en av portarna markerade LAN på baksidan av din router. Steg 2. Att få tillgång till routerns webgränssnitt.

Hur kopplar man in en repeater?

Anslut router och repeater till varandra Tryck på WPS-knappen (roterande pilar) du hittar på vänster sida av din router, vänta tills WPS-lampan blinkar i orange. Tryck därefter på WPS-knappen på din repeater. När båda WPS-knapparna lyser med ett fast grönt sken är routern och repeatern anslutna till varandra.

Hur funkar en TP Link?

Anslut routerns WAN-port till din kabelanslutna Ethernet-port via en Ethernet-kabel som visas ovan. C. Anslut en dator till routern via en Ethernet-kabel eller trådlöst med hjälp av SSID (nätverksnamn) och det trådlösa lösenordet som är tryckt på etiketten längst ner på routern. D.

Hur kopplar jag in WiFi?

Trådlöst nätverk i hemmet

 1. Börja med att införskaffa en router med inbyggt wifi. ...
 2. Anslut routern till väggens internetuttag med hjälp av nätverkskabeln. ...
 3. Koppla in strömadaptern i routern och vägguttaget, om den börjar lysa har den startat. ...
 4. Anslut datorn till nätverket.

Hur ställer man in WiFi?

Gå till Inställningar > Wifi och kontrollera att wifi är på. Om inte så sätt på genom att dra reglaget till höger så att den blir grön. Tryck på namnet på det säkra wifi-nätverk som du vill ansluta till. Ange lösenordet för det säkra wifi-nätverket och klicka sedan på Anslut.